Algemene ledenvergadering 3 november ONLINE 

Update 6 november
Beste aanwezigen bij de algemene ledenvergadering van 3 november j.l.
Wij willen jullie nogmaals hartelijk danken voor jullie interesse en ‘aanwezigheid’. Wij stellen als bestuur jullie betrokkenheid zeer op prijs.
Hieronder vind je het verslag van de ALV en de begroting.
Dank jullie wel en mochten er vragen zijn, mail ze dan naar bewoners.stadseiland@gmail.com

ALV Stadseiland, verslag 3-11-2020

Schetsontwerp buurtpaviljoen

Begroting 2020-2021

 

Aan alle bewoners van Stadseiland
Graag nodigen wij jullie uit de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Stadseiland bij te wonen. Dit jaar is het extra makkelijk en toegankelijk want we doen dit ONLINE.
Helaas is samenkomen nu niet mogelijk, maar dat biedt ook kansen, online via een Zoom meeting kun je makkelijk meeluisteren en je stem laten horen als je dat wenst.

Wat gaan we die avond behandelen:
1.     De acties en activiteiten van de Bewonersvereniging afgelopen jaar
2.     De jaarcijfers
3.     Status van het nieuwe Buurtpaviljoen
4.     Status van de Energietransitie groep
5.     Samenstelling bestuur en nieuwe leden
6.     Vragenrondje

Dus wil je er bij zijn? Stuur dan een mail naar bewoners.stadseiland@gmail.com
Dan ontvang je twee dagen tevoren de link voor de zoom meeting en bijbehorende stukken ter informatie.

Ook willen we hierbij nog een actieve oproep doen voor nieuwe bestuursleden. Voel je je betrokken bij de wijk en wil je een steentje bijdragen? Dan ben je meer dan welkom om ons te komen ondersteunen. Bij interesse of vragen graag contact opnemen met Günther Sturms op g.sturms@sturms.nl

We hopen jullie te ‘zien’ en spreken op 3 november a.s. om 20.00 uur.
Dank jullie wel en tot dan

Hartelijke groeten
Günther Sturms
Voorzitter Bestuur Bewonersvereniging
Mede namens Kirsten Spoor-Eijkenaar, Otto Munters en Cecile van Hattem

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik