Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen we je uit voor de ledenvergadering van onze bewonersvereniging. Toegankelijk voor alle (aspirant-) leden van de vereniging.
Deze vindt plaats op donderdag 11 oktober, om 20 uur in buurtcentrum de Malburcht, Graslaan 97c. Inloop vanaf 19:45 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:
1.    Opening
2.    Penningmeester (jaarcijfers)
3.    Activiteiten 
4.    Bestuur en verkiezing nieuwe bestuursleden

5.    Website / werkgroepen
6.    Update windturbines
7.    Uitslag verkiezing
8.    Rondvraag
9.    Sluiting
10.  Borrel

Mocht je nog agendapunten hebben, stuur ze dan voor 8 oktober naar het bestuur (bewoners.stadseiland@gmail.com). 

Kom je ook naar de ALV? We kijken uit naar je komst!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Stadseiland
 

Bestuurs- en werkgroepleden gezocht

Het bestuur is nog op zoek naar een paar nieuwe bestuursleden.
Van het huidige bestuur vertrekken een aantal leden door verhuizing of de wens om zich op een andere manier actief in te zetten voor de wijk.

Ook voor diverse werkgroepen zoeken we naar leden die het leuk vinden om iets te doen voor de buurt. 
Werkgroepen:
 • Activiteiten
 • Stadsburen
 • Communicatie
 • Ecologisch groenbeheer en stadslandbouw
 • Duurzame energie
 • Leefklimaat (bijv. brommers op de dijk)

Deelname aan het bestuur of een werkgroep hoeft niet veel tijd te kosten, maar is wel belangrijk. Het stelt ons als buurtbewoners in staat om in een fijne buurt te wonen die goed leefbaar, gezellig, veilig en vernieuwend is. 

Interesse?
Laat het ons weten via bovenstaand mailadres of meld het voor aanvang van de ledenvergadering.