Missie/ Visie document 2020 – 2025

Missie en Visie bewonersvereniging Stadseiland.

In de afgelopen periode heeft het bestuur gewerkt aan de missie (waarvoor zijn wij op aarde) en de visie (hoe realiseren wij dat) van de bewonersvereniging. 
Dit naar aanleiding van de ALV waar het onderwerp ook op de agenda stond. De opmerkingen uit de ALV zijn opgenomen in dit document. Het bestuur heeft een concept document opgesteld wat we nu graag met jullie willen delen.
Opmerkingen/ aanvullingen zijn natuurlijk welkom. Het bestuur zal dan de reacties beoordelen.

Jullie mogen de reacties mailen naar bewoners.stadseiland@gmail.com met als onderwerp missie/visie, of onderaan bij Reacties opsturen.

 

STADSEILAND

Stadseiland is een wijk in Arnhem. Het is het meest oostelijk gelegen deel van de huidige wijk Malburgen. De bouw ging van start in 2006 en duurde tot 2010. Veel woningen zijn gebouwd in de historiserende stijl van de jaren 30 van de 20e eeuw.
Stadseiland bestaat uit de volgende straten: Stadswaardenlaan, Abe Lenstrahof,  Rie Mastenbroekhof, Wout Wagtmanshof, Marie Braunhof, Charly Bosveldhof, Kea Boumanstraat, Max Euwestraat, Willy den Oudenstraat, Adriaan Paulenstraat en de  Fanny Blankers-Koenstraat

Missie (Waarvoor zijn wij op aarde)
Bewonersvereniging Stadseiland zet zich in voor een wijk waarin iedereen welkom is, inclusief en divers, waar bewust omgegaan wordt met het milieu, het veilig wonen is en waar tussen bewoners een duidelijke sociale cohesie bestaat.

Visie (Hoe realiseren wij dat)

Iedereen welkom:
Stadseiland is een open, groene en veilige wijk waarin wij vinden dat eenieder welkom is. Dit uitgangspunt nemen wij mee binnen onze vele overlegvormen met wijkplatform/ gemeente/ politie/ milieuorganisaties etc.

Inclusief:
Om te komen tot een inclusieve wijk is het van belang dat we samen zoeken, uitproberen en afstemmen hoe mensen met al hun mogelijkheden en beperkingen daadwerkelijk kunnen deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door de bewonersvereniging.
Dit doen wij o.a. door bij al onze projecten onszelf af te vragen of er aanpassingen of hulpmiddelen nodig zijn.
Wij gaan daar waar nodig in overleg met wijkplatform of gemeente om benodigde aanpassingen te realiseren.

Diversiteit:
Stadseiland is een wijk met (sociale) huurwoningen en koopwoningen, bewoners moeten een afspiegeling van de samenleving vormen. Hierbij mag het niet uitmaken of je een oude of nieuwe Nederlander bent. De Indische gemeenschap heeft een eigen plek in de wijk.
De wijk staat voor religieuze diversiteit en er wordt geen onderscheid gemaakt in seksuele geaardheid of genderidentiteit.
Het bestuur zal zich inzetten tegen discriminatie in welke vorm dan ook. Het zal naast aandacht voor Christelijke feestdagen (Pasen/ paaseieren zoeken) ook aandacht hebben voor andere geloven/ levens overtuigingen. (Ramadan/ Suikerfeest).
Wij gaan hier een actieve rol in spelen en er zal daar waar nodig overleg zijn met gemeente/ politie en wijkplatform.

Bewust omgaan met milieu:
Stadseiland is een vrij jonge wijk en van daaruit uitermate geschikt (gemeente Arnhem) om energietransitie en verdere onderwerpen die goed zijn voor het milieu uit te voeren. Daarbij komt, dat wij in onze wijk een groot aantal bewoners hebben die zich aangesproken voelen door dit onderwerp en zich er graag voor in willen zetten.
Sub werkgroepen van het bestuur zijn de werkgroepen energie transitie/ bloeiende bermen en elektrische leenauto’s. De bewonersvereniging zet zich actief in om biomassacentrales tegen te gaan.
Het bestuur zet zich volop in om een positieve bijdrage te leveren aan deze werkgroepen en zal zich inspannen voor een breed draagvlak om deze onderwerpen te realiseren in de wijk.

Veiligheid:
Veiligheid is voor de bewonersvereniging een zeer belangrijk aandachtspunt, hoe staat het met inbraken in de wijk, geluidsoverlast door brommers op de dijk etc.
Er is in overleg met de bewonersvereniging een buurtapp actief en er is vanuit de vereniging veelvuldig overleg met de politie en wijkplatform. We zullen ons continu blijven inzetten voor een veilige wijk.

Sociale cohesie/ betrokkenheid
Sociale cohesie zit in het vergroten van de solidariteit tussen bewoners. Mensen helpen elkaar en voelen zich betrokken en verbonden met elkaar en de omgeving. Stadseiland is dan net een dorp, in een dorp staan deze zaken ook centraal.
Hierdoor wordt de leefbaarheid vergroot en worden problemen voorkomen.
Wij zullen ons blijven inzetten dit dorpse gevoel te vergroten in alle activiteiten en overlegvormen.

 

Reacties graag voor 1 september 2020

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik