Project zes minuten Stadseiland

Reanimeren en een AED gebruiken bij een hartstilstand
Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel, die doet er gemiddeld 8 tot 10 minuten over.

Ons streven
Met het Project zes minuten Stadseiland willen we stimuleren dat iedereen die in onze wijk een hartstilstand krijgt binnen zes minuten kan worden gereanimeerd. Dat kan je buurvrouw zijn of je buurman, maar ook je vader of je moeder die op bezoek is. Zou het niet geweldig zijn als we dat met z’n allen waar kunnen maken?

Wat is daar voor nodig
Daar voor moeten er in onze wijk voldoende AED’s dag en nacht voor iedereen beschikbaar zijn. Wij denken aan een vijftiental. En er moeten voldoende opgeleide buurtbewoners zijn die als burgerhulpverlener kunnen reanimeren en assisteren.

Hoe werkt het
Bewoners kunnen samen met hun buren een BuurtAED aanschaffen, een reanimatiecursus gaan volgen en zich aanmelden als burgerhulpverlener. De AED wordt buiten aan een woning geïnstalleerd. De AED wordt aangemeld bij het reanimatie oproepsysteem. Dit werkt via de 112-alarmcentrale. Als daar een melding binnenkomt van een hartstilstand worden direct burgerhulpverleners opgeroepen om te gaan reanimeren. Een aantal andere krijgt een oproep om een AED op te halen. 

Over welk gebied praten we precies?
We hebben het over de volgende straten: Stadswaardenlaan, Abe Lenstrahof, Rie Mastenbroekhof, Wout Wagtmanshof, Marie Braunhof, Charley Bosveldhof, Kea Boumanstraat, Max Euwestraat, Willy Den Oudenstraat, Adriaan Paulenstraat en de Fanny Blankers-Koenstraat.

Werkgroep zes minuten Stadseiland
Als Werkgroep zes minuten Stadseiland zien we onder meer de volgende taken voor ons weggelegd:

 • Het belang van het beschikbaar hebben van voldoende AED’s en burgerhulpverleners blijvend onder de aandacht brengen
 • Informatie verstrekken
 • Ervaringen delen
 • Stimuleren dat buurtbewoners een training volgen
 • Stimuleren dat buurtbewoners burgerhulpverlener worden
 • Stimuleren dat buurtbewoners AED’s aanschaffen en dat ondersteunen
 • De wijk tussentijds op de hoogte houden van de tussenstand van het project
 • Bijhouden waar AED’s zijn geplaatst en de wijk daarover regelmatig informeren
 • Een platform organiseren waarbinnen beheerders hun ervaringen kunnen uitwisselen en eventueel gezamenlijk actie kunnen ondernemen
 • Regelmatig reanimatiecursussen en herhalingstrainingen organiseren of aansluiting zoeken bij bestaande trainingen
 • Sponsoring voor het project trachten te verwerven.

Samenstelling
De werkgroep bestaat uit:
Marion Fischer
Juliëtte Kockelkorn
Ferdinand van der Gun (contactpersoon)
E-mail: zesminuten@kpnmail.nl

 

Werkgroep zes minuten Stadseiland
Werkgroep zes minuten Stadseiland