Stop de Biomassacentrale aan de overkant

Zonder overleg met omwonenden heeft Provincie Gelderland in 2016 een vergunning gegeven voor de bouw van een biomassacentrale op de Kleefse Waard in Arnhem, pal aan de overkant van de Rijn op nog geen km afstand van onze wijk. Ingediende bezwaarschriften, ondermeer door bewonersvereniging Stadseiland, werden genegeerd.
 
Met 79 miljoen euro aan subsidie (!) wordt op dit moment een biomassa-installatie gebouwd die hout gaat verzamelen in de omtrek van 100 km rondom de centrale. Hiermee lopen bos en bomen in onze omgeving groot gevaar gekapt te worden voor brandstof. Maar liefst 193 volle vrachtauto’s gaan er elke week heen en weer rijden om het biomassa monster van voedsel te voorzien!

Wat in 2016 nog niet bekend was: uit onderzoek door het RIVM is inmiddels gebleken dat de uitstoot aantoonbaar giftig en schadelijk is. Bewoners van onze wijk lopen gezondheidsrisico door schadelijke uitstoot van fijnstof en stikstofoxide en kunnen bovendien stank verwachten. Daarom mag de biomassa-installatie er niet komen.

Een gelopen race aangezien de vergunning al in 2016 is verstrekt en de bouw in volle gang is? Nee, want voordat de installatie in gebruik genomen kan worden is nog een nieuwe bouwvergunning nodig voor een aantal wijzigingen en een grote opslagruimte. Hiertegen kunnen we massaal in protest komen door een bezwaarschrift in te dienen. Hoe meer individuele bewoners dat doen, hoe meer onze bezwaren tellen.

Ook van belang is dat het Europese Hof zojuist geoordeeld heeft dat de Nederlandse aanpak om uitstoot van stikstof terug te dringen niet deugt. Wie een bezwaarschrift heeft ingediend kan bij afwijzing daarvan in beroep gaan bij de Raad van State. En deze moet zich houden aan de uitspraak van het EU-hof. Grote kans dat een afgegeven vergunning dan alsnog vernietigd wordt! 
Wat hebben we liever dat vernietigd gaat worden? Onze longen en bossen? Of de bouwvergunning voor een biomassa centrale?

De tijd dringt

Er is nog maar een paar dagen tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Gelukkig is dat zo gebeurd. Je kunt hieronder een concept downloaden. Voorzie deze van je eigen naam, adres en handtekening en stuur het op per email. Dat moet uiterlijk op donderdag 6 juni gebeurd zijn (of op 5 juni als je het per aangetekende post doet).

Concept in Word: Bezwaarschrift tegen biomassa centrale in Kleefse Waard

Concept in PDF:   Bezwaarschrift tegen biomassa centrale in Kleefse Waard

Hoe voeg je je naam, adres en handtekening bij? 
– Vul je naam en adres in, maak een foto van je handtekening en plak deze onderaan in het Word document. Voeg deze toe als bijlage in een email die je uiterlijk op donderdag 6 juni verstuurt naar: post@gelderland.nl
– Of druk de laatste pagina af, vul deze in, maak een scan en voeg deze toe als extra bijlage bij het PDF document, zie verder hierboven. De methode met Word is beter. 

Meer aanwijzingen en gang van zaken:
Zie: instructies

Het inhoudelijk sterke bezwaarschrift is met hulp van een juriste opgesteld door onze overburen Marloes en Jeroen die in de rode woonboot in het begin van de Nieuwe Haven wonen. Zij denken dat vele los van elkaar ingediende bezwaarschriften meer indruk maken dan 1 bezwaarschrift met heel veel namen eronder. Ze hebben bij de kwestie over Meinerswijk opgemerkt dat het aantal onafhankelijke zienswijzen werd geteld en niet het aantal personen dat onder een gezamenlijke  zienswijze hun naam had getekend. Bovendien zijn wij als nabijgelegen omwonenden direct belanghebbend. Dit geldt met name voor bewoners van de dijkwoningen en appartementengebouw Weidse Rijn. 
Meer informatie: arnhemspeil.nl

Lees ook de zienswijze (bezwaarschrift) van Bewonersvereniging Stadseiland Arnhem, gedateerd 11 juli 2016 op pagina 7 en de reactie van Provincie Gelderland hierop.
Zie: Vergunningsverlening
Inmiddels is dus door de recente uitspraak van het Europese Hof aangetoond dat de Nederlandse toets (PAS) om stikstofuitstoot te reduceren nabij natuurgebieden niet deugt. Deze toets was aanleiding voor Provincie Gelderland om niet op de bezwaren in te gaan. Volkomen ten onrechte naar nu blijkt. 

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik