Stadseiland

Wie zou daar niet willen wonen?

Over bewonersvereniging Stadseiland

Activiteiten voor iedereen
De bewonersvereniging Stadseiland faciliteert het organiseren van leuke ontmoetingsactiviteiten in de buurt en taakgerichte werkgroepen die er allemaal op gericht zijn om van Stadseiland een duurzame en inclusieve wijk te maken met een fijn en veilig leefklimaat. Elk seizoen zijn er evenementen waarbij buurtbewoners en hun kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Zoals paaseieren zoeken, een buurtbarbecue, de ZZP en energiemarkt, kleedjesmarkt voor kinderen, optreden van de buurtband, sport- en spelactiviteiten, het walking dinner in voor- en najaar, St. Maarten optocht, etcetera. Zie de agenda. De werkgroep Stadsburen organiseert nog veel meer activiteiten die zich in huiskamers afspelen en die voor alle bewoners toegankelijk zijn. In de afgelopen jaren (met een Corona-hiaat) heeft dit geleid tot een hoop gezelligheid, nieuwe contacten en een hechtere buurt, waar we elkaar weten te vinden. Het delen en weggeven van spullen, elkaar helpen met oppas, kleine klussen, vervoer etc. is daardoor makkelijker geworden. Zo is Stadeiland een vrijgevige en mooie wijk geworden waar het fijn is om te wonen!

Samen sterk
Door lid te worden laat je zien dat je het belangrijk vindt om ons als buurt te verenigen. Niet alleen voor de gezelligheid en onderlinge betrokkenheid. De bewoners vereniging heeft contact met verschillende organisaties in en om de wijk Malburgen en met de gemeente Arnhem. Via onze leden weten we wat er speelt in onze buurt en kunnen we actie ondernemen als dat nodig is. Hoe meer leden de vereniging telt, hoe beter we kunnen meepraten en invloed uitoefenen.

Een stem
Als lid van Bewonersvereniging Stadseiland bepaal je mee wat er in onze buurt gebeurt. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering kun je stemmen op bestuursleden of jezelf aanmelden als bestuurslid.

Word lid!
Genoeg redenen dus om lid te worden! Veel buurtgenoten gingen je daarom al voor. Voor maar €15 per jaar ben je al lid. En dat is belangrijk: veel leden maken een sterke, fijne, gezellige en betrokken buurt mogelijk. Ga naar aanmelden om lid te worden of stuur ons een mail. Ook leden die zelf niet actief willen of kunnen  zijn, zijn zeer welkom!

Een helpende hand
Je kunt ook deelnemen in een van de vele werkgroepen van de buurt. Daar ontmoet je andere buurtbewoners en het is leuk om samen iets te doen wat zorgt voor verbetering van het leefklimaat of een gezellige activiteit voor de buurt. Dat kan ook op incidentele of afroepbasis, zodat het je weinig vrije tijd kost. Zo kan ieder wat bijdragen als je dat leuk en/of nuttig vindt!

Communicatie
Geïnformeerd worden, meedenken en -praten kan via de Buurtblogpagina’s op deze website en de Facebookpagina van Stadseiland. Die twee communicatiemiddelen vullen elkaar goed aan. De Facebookpagina voor de snelle berichtgeving, het Buurtblog om dieper in te gaan op allerlei actuele thema’s en de informatie daarover makkelijk en overzichtelijk voor iedereen toegankelijk te houden. De verenigingsleden ontvangen zo nu en dan een email nieuwsbrief met een overzicht van het nieuws.

Een nieuwe periode
De afgelopen jaren woonden we met zijn allen in een zogenaamde ‘jonge buurt’. Inmiddels bestaat de wijk al bijna 15 jaar en hebben we veel nieuwe bewoners mogen verwelkomen. Het is een goed moment om vooruit te blijven kijken en ons de volgende vragen te stellen:
 •  In wat voor buurt willen we wonen?
 •  Wat is daarvoor nodig?
 •  Wie of wat kan ons daarbij ondersteunen?
Het bestuur en diverse werkgroepen houden zich daar volop mee bezig. Ideeën zijn van harte welkom! 

Bestuurs- en werkgroepleden gezocht!
Deelname aan het bestuur of een werkgroep hoeft niet veel tijd te kosten, maar is wel belangrijk. Het stelt ons als buurtbewoners in staat om in een fijne buurt te wonen die goed leefbaar, gezellig en sterk is. De afgelopen jaren zijn al veel buurtbewoners actief geweest in het bestuur en/of een werkgroep. Voortdurend kijken we uit naar bewoners die het leuk vinden om aan het bestuur of een werkgroep deel te nemen. Iedereen heeft talenten en kan wat bijdragen. Vele handen maken licht, leuk, gezellig en nuttig werk!

Werkgroepen
 
• Ontmoetingsactiviteiten
 • Redactie Buurtblog (schrijvers en interviewers gezocht!)
 • Stadsburen
 • Buurtpaviljoen
 • Hou uiterwaard toegankelijk
 • Klompenpad langs de Rijn naar het Looveer
 • Bloeiende bermen, moestuintjes in de wijk
 • Duurzaam Stadseiland (energietransitie werkgroep)
 • Leefklimaat (bijv. geen brommers op de dijk, parkeerproblemen, veiligheid)
Daarnaast is de bewonersvereniging vertegenwoordigd in de Omgevingsraad (windturbines Pleyroute) en Wijkbeheer Malburgen Oost-Noord.

Meld je aan voor het bestuur of een werkgroep
Jeuken je handen? Zie je het zitten om onze fijne buurt nog fijner te maken? Of ken je misschien iemand anders die daaraan wil bijdragen?
Laat het ons weten! Stuur een mail naar: bewoners.stadseiland@gmail.com

Heb je vragen?
Mail ons op: bewoners.stadseiland@gmail.com