Stadsburen

Voor gezelligheid en betrokkenheid bij elkaar

 
Stadsburen is een initiatief van een aantal bewoners van Stadseiland. Zij vinden het fijn om elkaar en andere buurtbewoners te ontmoeten en organiseren allerlei activiteiten voor en met elkaar. Dit meestal bij een van hen thuis. Door Corona is dat in de afgelopen periode helaas op een laag pitje komen te staan.

Waar Stadsburen voor staat
Stadsburen wil bijdragen aan een inclusieve wijk waar het goed wonen is en waar de mensen zorg voor elkaar hebben. Omdat het in eerste instantie kleinschalig en voor elkaar bedoeld is kunnen ideeën heel laagdrempelig worden opgepakt en uitgevoerd. Stadsburen vormt op die manier een broedkamer van initiatieven. 
 

Coördinator en inspirator is Peter Camp. Mail voor meer informatie: campmatrix@planet.nl