Stadseiland

Een betrokken buurt

Welkom op de website van bewonersvereniging Stadseiland in Arnhem

Communicatie voor en door bewoners van Stadseiland
De website van de bewonersvereniging en de Facebookgroep Stadseiland zijn bedoeld om elkaar aan te vullen. Facebook voor de snelle berichtgeving, de website voor leden die niet deelnemen aan Facebook en ook om dieper in te kunnen gaan op allerlei actuele thema’s en de informatie daarover makkelijk voor iedereen toegankelijk te houden. 
Het is nog niet zo lang dat de website weer actief is en de informatievoorziening moet nog op gang komen. Ook aan een betere vormgeving wordt achter de schermen gewerkt.

Regels voor en informatie over de Facebookgroep Stadseiland
De Facebook groepspagina is opgericht door de Bewonersvereniging Stadseiland en is bedoeld voor de bewoners van de wijk Stadseiland en naaste omgeving in Arnhem. De bestuursleden van de bewonersvereniging zijn de beheerders van deze groep.

Toelating in de Facebookgroep
Zowel leden van de vereniging als andere bewoners van de wijk Stadseiland Arnhem en naaste omgeving worden toegelaten. Bij lidmaatschapsverzoeken wordt gevraagd om een paar vragen te beantwoorden. Wanneer deze vragen niet of niet volledig genoeg worden beantwoord, wordt het verzoek afgewezen. 
Lidmaatschapsverzoeken worden binnen een paar dagen beoordeeld. De procedure zal door een beheerder afgehandeld worden. Als je als lid iemand anders wil voorstellen kan je ook zelf voor hem of haar de vragen beantwoorden. Doe dat per email aan bewoners.stadseiland@gmail.com

Vragen aan nieuwe leden die willen worden toegelaten in de Facebookgroep
1. Wat is je emailadres?
2. Woon je in of nabij de wijk Stadseiland Arnhem of kom je hier binnenkort te wonen? Wat is of wordt je adres?  Straatnaam + huisnummer vermelden.
3. Of heb je een andere reden om lid te worden van deze groep?
De antwoorden op deze vragen kunnen alleen de beheerders zien.

Omgang met elkaar
Leden gaan respectvol met elkaar om. Gezonde discussies zijn toegestaan, maar alleen op een vriendelijke toon. Indien er zaken gepost worden die niet door de beugel kunnen, kan er een PB naar één van de beheerders gestuurd worden of kan een beheerder getagd worden. De beheerders houden zich het recht toe topics of reacties te verwijderen. Indien iemand de geschreven en ongeschreven fatsoensnormen overschrijdt, kan hij/zij een waarschuwing krijgen of (en zeker na herhaaldelijk waarschuwen) verwijderd worden uit de groep.

Meldingen door het bestuur
Bestuur bewonersvereniging Stadseiland is het account dat door het bestuur wordt gebruikt om algemene zaken te melden. Indien een bericht of reactie geplaatst is door dit account, mag je er vanuit gaan dat de melding democratisch tot stand is gekomen binnen het bestuur.

Link naar Facebook groep:  facebook.com/groups/Stadseiland