Algemene ledenvergadering op 23 november ONLINE

De online ALV werd bijgewoond door 40 bewoners. We waren erg blij met deze grote opkomst.
Ook iedereen die er niet bij was willen we natuurlijk op de hoogte brengen van hetgeen er allemaal besproken is.
Zie de notulen (PDF)

Graag nodigen wij jullie uit om de Algemene Ledenvergadering van bewonersvereniging Stadseiland bij te wonen. Dit jaar is het extra makkelijk en toegankelijk want we doen dit ONLINE. Helaas is samenkomen nu niet mogelijk, maar dat biedt ook kansen, online via een Zoom meeting kun je makkelijk meeluisteren en je stem laten horen als je dat wenst.

Waar gaat het over?
1. De activiteiten van de Bewonersvereniging afgelopen jaar
2. De jaarcijfers
3. Activiteiten en voortgang diverse werkgroepen:
– Duurzaam Stadseiland (energietransitie)
– Hou uiterwaard toegankelijk
– Buurtpaviljoen
– Omgevingsfonds Windpark
– Verkeer en veiligheid
4. Samenstelling bestuur en nieuwe leden
5. Vragenrondje

Wil je er bij zijn? Stuur dan een mail naar bewoners.stadseiland@gmail.com
Dan ontvang je twee dagen tevoren de link voor de zoom meeting en bijbehorende stukken ter informatie.
Ook niet-leden zijn welkom (maar hebben geen stemrecht).

Bestuur
In het afgelopen jaar hebben een aantal kandidaten voor het bestuur al activiteiten opgepakt en meegedaan in de bestuurs­vergaderingen. Zij kunnen op deze leden­vergadering in het bestuur gekozen worden. Kirsten en Otto treden volgens het rooster na twee jaar af en zijn beiden herkiesbaar. Cecile wil graag het secretaris­schap overdragen, waarvoor we nog iemand zoeken.

Vacature
Voel je je betrokken bij de wijk en wil je als secretaris van het bestuur een steentje bijdragen? Dan ben je zeer welkom! Bij interesse of vragen graag contact opnemen met Günther Sturms op g.sturms@sturms.nl

We hopen jullie te zien en te spreken op 23 november a.s. om 20.00 uur.
Dank jullie wel en tot dan.

Hartelijke groeten, Günther Sturms (voorzitter),
mede namens Cecile van Hattem (secretaris), Otto Munters (penningmeester), Kirsten Spoor-Eijkenaar, Marieke de Bont, Hans Gerritsen en Laura Verheij-van Ommen.

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik