Buurttuin

Groen licht voor een buurttuin in Stadseiland!

Van de gemeente hebben we groen licht gekregen om in het park van Stadseiland een buurttuin aan te leggen. De locatie is nog niet vastgesteld, maar in de afbeelding hieronder zie je het zoekgebied dat de gemeente daarvoor heeft aangewezen. Er komt een ontwerpgroep die een plan gaat uitwerken.

We hebben op dit moment twee vragen:
– Wie vind het leuk om deel te nemen aan de Ontwerpgroep?
– Wie is of kent een landschaps- of tuinarchitect die ons wil helpen?

Op de groepspagina Stadseiland van Facebook heeft al een discussie plaatsgevonden over een mogelijke locatie. Zie: Facebook.com/groups/Stadseiland/permalink/2153502901429924

 

5 reacties

 1. Wij volgen al enige dagen de discussie op facebook over dit onderwerp en enige zaken vallen mij op die bij ons vragen oproepen naast onze eigen mening.
  Met dat laatste zal ik beginnen.
  Wij zijn 11 jaar geleden op stadseiland komen wonen om het vrije uitzicht op de uiterwaarden en het park! Wij willen dus het uitzicht behouden waarvoor wij hebben gekozen en niet geconfronteerd worden met “volkstuintjes” die naar onze mening niet thuishoren in een openbaar park. Een park heeft duidelijk een andere functie, n.l. een ruimte waar iedereen gebruik van kan maken en op zijn eigen manier kan recreëren . Door het geopperde plan gaat een klein aantal mensen een deel van deze ruimte claimen en anderen hierbij het gebruik van dit stukje park ontzeggen. Onaanvaardbaar!!!
  Naast bovenstaande verbaast het mij dat wij, als direct omwonenden, niet eerst zijn gevraagd om onze mening en er op deze wijze mee te worden overvallen. Vooral de twee vragen in dit schrijven vinden wij stuitend omdat er zeker een derde ontbreekt, n.l.: is er draagvlak voor de mogelijke locaties die door de gemeente zijn aangegeven.
  Wij zijn ook al vanaf het begin lid van de bewonersvereniging omdat die naar onze mening opkomt voor de belangen van al zijn leden. Nu krijgen wij het idee dat deze vereniging wordt gegijzeld door een aantal idealisten die op een stiekeme manier hun “wereldbeeld” willen opdringen aan de buurt. Indien men zo begaan is met het tuinieren doe het dan op eigen terrein en richt een clubje op van gelijkgestemden. Maar dring dit niet op aan mensen die er niet in zijn geïnteresseerd.
  Laat duidelijk zijn dat wij niet tegen “volkstuintjes” zijn, maar tegen het opdringen van het uitzicht daarvan aan anderen!
  Hans en Jannie van den Hoorn
  Kea Boumanstraat 96

  Gaarne reactie uwerzijds!

  1. Beste Hans en Jannie

   U hoeft zich niet ongerust te maken over het plan voor een buurttuin in het park.
   Zoals u al kunt lezen in reacties mijnerzijds op kritische opmerkingen hierover op Facebook is er nog geen vast omlijnd plan en zijn we slechts op zoek naar een geschikte locatie. Dat staat ook duidelijk in het bericht op Facebook waaraan u refereert.

   Als dat niet lukt binnen het zoekgebied dat de gemeente in eerste instantie heeft aangewezen, gaan we met de gemeente overleggen of het zoekgebied verruimd kan worden.

   Om te kunnen beoordelen of er draagvlak is voor een buurttuin hebben we wel een uitgewerkt plan met een goed ontwerp nodig. Vandaar onze oproep op Facebook om het ontwerpteam te versterken met geïnteresseerden uit de wijk en suggesties te ontvangen voor een tuin- of landschapsarchitect. Daar is in ruime mate gehoor aan gegeven.

   In het ontwerpteam dat er al was neemt ook een bewoner aan de Kea Boumanstraat deel. Deze bewoner heeft hetzelfde uitzicht heeft als u. Aan elke locatie zijn voor- en nadelen verbonden. Het gaat ons om het vinden van een locatie die instemming krijgt van het merendeel van bewoners en omwonenden.

   Daarbij is een buurttuin wat anders dan volkstuintjes. Een buurttuin bestaat niet uit tuintjes die individueel worden bijgehouden. Van de eerdere ervaring hiermee in onze wijk hebben we kunnen leren dat niet iedere deelnemer dat in gelijke mate doet. Het gevolg is dan een rommelige aanblik met veel onkruid.

   Een buurttuin wordt gezamenlijk en op professionele wijze onderhouden. Een voorbeeld vlakbij ons is de tuin bij de haven van Coers (de woonboothaven in de Stadsblokken). Al is de grond daar vervuild waardoor de tuin verhoogd moest worden aangelegd, wat bij ons niet nodig is.

   Het gaat om een zeer klein deel van het park, waarbij het uitdrukkelijk niet de bedoeling is dat andere bewoners er geen gebruik meer van mogen maken. Integendeel, er komt juist een voorziening bij waar alle Stadseilanders van mogen genieten. Als u eens een kijkje neemt in de tuin bij de haven van Coers kunt u zich wellicht beter voorstellen hoe dat er uit kan zien.

   Al in eerdere berichten op de website van de bewonersvereniging (zie http://www.bewoners-stadseiland.nl/stadslandbouw) was sprake van een mogelijke locatie in het park. Daar heeft toen niemand tegen geprotesteerd en ook nu blijkt uit tal van reacties op Facebook positieve interesse voor het plan. Het ontwerpteam is inmiddels uitgebreid en er zijn suggesties gekomen voor professionele ondersteuning. We gaan ons er voor inzetten om een mooi plan te maken dat een aanwinst is voor het park en alle Stadseilandbewoners, inclusief de direct omwonenden.

   N.a.v. uw laatste opmerkingen zend ik uw mail door naar het bestuur met het verzoek daar nader op in te gaan.

   Met vriendelijke groet,
   Otto Munters

 2. Er is met gemeenschapsgeld vol enthousiasme al eens een stadstuin aangelegd in dit park. Waar nu de flats staan. Dat enthousiasme ging er snel af. Het zag er na een jaar al niet meer uit.
  Laat het veld alsjeblieft het veld! Ruimte om te spelen en om eens een speel tentje of zo iets op te zetten. Ruimte om te picknicken op een kleedje. Moet je op mooie dagen eens kijken hoe gezellig de weiden rond de witte villa in Sonsbeek wordt bevolkt door picknikkende en spelende mensen en kinderen. Zou hier ook moeten kunnen.
  Schoon en glad houden. Geen stadstuin, zo is het mooi genoeg. Besteedt het geld aan nuttiger zaken a. u. b.

  1. Als er een buurttuin komt, gaat het om een heel klein deel van het park. Verreweg het grootste deel blijft zoals het nu is. Genoeg ruimte om te spelen en te picknicken! Sonsbeek is juist zo mooi vanwege het gevarieerde landschap met niet alleen maar weiden, maar ook siertuinen, een kruidentuin, een moestuin, een boomgaard, speelgelegenheid en natuurlijk tal van volwassen bomen. Zo druk als op Sonsbeek zal het bij ons nooit worden, dus rust en ruimte blijft volop aanwezig.

 3. Een buurttuin kan er alleen komen als een paar buurtbewoners hier een voortrekkersrol in willen spelen. Daar wordt nog naar gezocht. Wie houdt er van buitenzijn, bewegen en tuinieren en vind het leuk om hier een deel van de vrije tijd in te steken? Een goed alternatief voor de sportschool! Reacties naar: buurttuin@bewoners-stadseiland.nl

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.  

Share on facebook
Delen op Facebook