Buurttuin

Een aantal enthousiaste buurtbewoners wil dit voorjaar een buurttuin met bloemen, kruiden, groentes en fruit realiseren. De beoogde locatie is het naar het water aflopende veldje naast de Burcht, zie de illustratie hierboven. De buurttuin moet een aantrekkelijke toevoeging aan ons al mooie park worden. Een verrijking, niet alleen voor bewoners jong en oud, maar ook voor vogels, bijen, vlinders en insecten. Een tuin voor iedereen.

De gemeente is in principe akkoord met een buurttuin op deze locatie. Mits er voldoende draagvlak is in de wijk en onder aanwonenden. Eind februari is huis-aan-huis een folder verspreid over het idee van een buurtuin, met het verzoek om erop te reageren of naar een bijeenkomst te komen op de beoogde locatie. Als resultaat daarvan hebben zich al 22 bewoners aangemeld die mee willen doen met de aanleg en het onderhoud van de buurttuin. 

Op twee zaterdagmiddagen is er een bijeenkomst geweest op de locatie. Daar hebben we met elkaar kennis gemaakt en ieder kon ideeën inbrengen. Het schetsontwerp hieronder is daarop gebaseerd. Het is gemaakt door Willem Jakobs. Als tuinarchitect heeft hij al veel buurttuinen helpen realiseren, zie www.stadsgras.nl

buurttuin

Klein beginnen
De bedoeling is om vanaf eind april klein en overzichtelijk te beginnen, in 4 bakken van circa 4 x 4 meter. Daarin gaan we bloemen, kruiden en groentes telen. Naast de bakken komen enkele bessen- en frambozenstruiken. Er komen geen privétuintjes, we doen alles gezamenlijk. De oogst is bedoeld voor de mensen die meehelpen in de tuin, de vogels en om uit te delen indien er voldoende is.

We gaan geen plastic gebruiken, zodat het aanzicht niet rommelig wordt. We zorgen voor goed onderhoud en een tuin die er het hele jaar door verzorgd uitziet. Uiteraard gaan we geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruiken.

Een veel gehoorde opmerking is: wat met de hangjeugd die de burcht in gebruik heeft genomen. We gaan proberen ze te betrekken bij de buurttuin. De tuin past binnen de natuurlijke omgeving, zonder broeikasje, schuur of andere bouwsels. Daardoor is de kans op vandalisme ook kleiner.

Het is ook heel leuk dat er kinderen uit de wijk willen meedoen. Uit eigen beweging kwamen Tjalle en Jore al naar de eerste bijeenkomst, waarover ze in de folder hadden gelezen. 

Ondersteuning
De initiatiefnemers hebben aan de bewonersvereniging gevraagd om hun idee te ondersteunen. Het bestuur heeft daarmee ingestemd en een klein budget toegezegd om het ontwerp te kunnen laten maken. Ook aan de gemeente en andere fondsen is gevraagd om financieel bij te dragen, zodat de buurttuin vakkundig tot stand kan komen en een mooi geheel gaat vormen met het park.

Voor de professionele begeleiding is Jakob Willems gevraagd. Hij is medebedenker van de Groene Route die diverse groene initiatieven in ons stadsdeel gaat verbinden. De Groene Route Malburgen is onlangs in een prijsvraag van de Provincie Gelderland uitgeroepen tot de beste inzender van een prijsvraag voor een groene woonomgeving, zie www.malburger.nl.

Kerngroep
De kerngroep van bewoners die verantwoordelijk zijn voor aanleg en onderhoud, ook op langere termijn, bestaat uit 7 personen (zie de namen onderaan). Deze kunnen worden aangesproken als er iets niet goed zou gaan.

Heb je zin om mee te doen of mee te denken? Mail dan naar buurttuinstadseiland@gmail.com
Liefst met vermelding van je adres. Wij nemen dan contact met je op.

Het team Buurttuin Stadseiland
Suzan Slebus, Judith Doorn, Hans Gerritsen, Marion Fischer, Nico Huffels, Otto Munters, Marlies Smit

Draagvlakpeiling
Niet alleen de gemeente wil het weten, maar ook voor de initiatiefnemers is het belangrijk om te zien of er in de wijk voldoende draagvlak is voor het plan. Daarom vragen we je om onderstaande poll in te vullen. Door een vinkje te zetten in het vakje voor de vraag, beantwoord je met ja. Je kan meerdere antwoorden geven.
Als je dat wilt kan je je antwoord toelichten in de reacties onderaan. 

Wat is jouw mening over het plan voor een buurttuin in Stadseiland?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

*) Omdat de poll anoniem is vragen we je om hieronder te reageren als je mee wilt helpen, of ons een mail te sturen naar buurttuinstadseiland@gmail.com

2 reacties

  1. Is het voor de hele wijk of alleen bij de Rijn? Volgens mij hebben wij geen flyer gehad op Stadswaardenlaan 65.

    1. Hallo Anita
      De buurttuin is voor de hele wijk bedoeld. Als je mee wilt doen kan je je aanmelden bij het e-mailadres in het bericht hierboven. Als het goed is moet jij de folder eind februari ontvangen hebben. Die is in de hele wijk bezorgd. Groet van Otto.

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik