Een jaar Zes minuten Stadseiland

Dit jaar gingen we van start met het Project zes minuten Stadseiland. Met het project willen we stimuleren dat iedereen die in onze wijk een hartstilstand krijgt binnen zes minuten kan worden gereanimeerd. Zes minuten is een magische grens. Als je binnen zes minuten hebt kunnen beginnen met reanimeren is de kans op succes het grootst.

Het gaat goed met het project. We halen dit jaar het aantal van vier BuurtAED’s in onze wijk en inmiddels is de zevende reanimatiecursus gepland.

Als je met een project als dit bezig bent hoor je ook allerlei verhalen. Een lokale bestuurder vertrouwde me toe dat hij tien jaar geleden een hartstilstand had gehad. Dankzij doelgericht optreden en snelle reanimatie heeft hij al weer tien gelukkige jaren gekend en kan hij zich wijden aan de publieke functie.
Toen vier roeiers bij Jason hun boot wilden aanmeren kreeg een van hen een hartstilstand. De drie overigen traden adequaat op. “Haal dat elektrische ding” riep er een en begon met reanimeren. “Bel 112 en ga bij de weg staan om te zorgen dat de ambulance niet te ver doorrijdt”. Het slachtoffer herstelde goed en roeit inmiddels weer.
Maar ook van verschillende kanten verhalen van mensen die bij een slachtoffer stonden en niet wisten wat ze moesten doen …

Op de website staat een kaart waarop je kunt zien waar de AED’s van ons project zich bevinden. Je kunt je eens inleven in wat je bij een hartstilstand in die zes minuten zou willen en moeten doen en of het niet heel goed zou zijn dat er dichter bij een AED beschikbaar zou zijn. Het zou toch intens zonde zijn als we een familielid, medebewoner of een bezoeker niet die extra levensjaren kunnen geven die wel tot de mogelijkheden hadden behoord.

Het idee is dat 25 tot 30 bewoners samen een BuurtAED aanschaffen en zich rond die AED een groepje vormt die een reanimatietraining heeft gevolgd. Hoe dat werkt staat hier. Wij ondersteunen dat traject met kennis, teksten, tips, geld en opleidingen. Samen zo’n traject ingaan en samen een cursus volgen bevestigt ook nog eens de onderlinge band. Voor het geld hoef je het niet te laten. Een AED gaat 10 tot 15 jaar mee en kost op deze manier per deelnemer enkele euro’s per jaar. We zijn in gesprek met een grote sponsor. Dat zou de financiële drempel nog veel lager maken. We hopen daar binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Het eerste jaar van het project was succesvol. Misschien kunnen we in 2020 het aantal AED’s wel verdubbelen ……

Alle informatie over het project vind je hier: project-zes-minuten-stadseiland

Ferdinand van der Gun
Werkgroep zes minuten Stadseiland.

De werkgroep bestaat uit:
Marion Fischer
Juliëtte Kockelkorn
Ferdinand van der Gun (contactpersoon)
E-mail: zesminuten@kpnmail.nl

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik