Hulp initiatieven in de wijk

Wat wonen we in een fijne en sociale wijk! Als bestuur zijn we trots op onze bewoners, fijn dat het zo rustig is in de wijk. Dus goed binnen blijven en af en toe er op uitgaan voor een ommetje in de uiterwaarden, mooi op afstand van elkaar.

Daarnaast zijn er al een paar mooie initiatieven ontstaan om elkaar te helpen, zoals oproepen op Facebook van buurtbewoners die aangeven te willen helpen met boodschappen doen of andere zaken. En een speciale “Corona app groep” van bewoners van de Fanny Blankers-Koenstraat. Als er hulp nodig is, dan is een kort appje voldoende en gaan de buren hulp bieden. Een inititatief dat navolging verdient in andere straten. 

Via de Wijkbeheergroep is Cécile van Hattem van het bestuur contactpersoon, als er oproepen voor hulp in onze wijk bij hen binnenkomen dan zal ze in de wijk navragen wie dat op kan pakken.
En denk ook aan de berenactie, waar door velen gehoor aan gegeven is en de kinderen weer een leuke afleiding aan hebben.
Ga zo door en laat ons weten als er een actie of hulpvraag is die we kunnen communiceren aan iedereen, gebruik ons als communicatiekanaal en zet het op de Facebook van Stadseiland.

Namens het bestuur van de bewonersvereniging,
Cécile van Hattem

 

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik