Omgevingsfonds windpark Koningspleij

Een aantal bewoners van Stadseiland heeft al vanaf het begin in de Omgevingsraad mee gepraat over de bouw van het windpark. Dat heeft na veel overleg geleid tot een advies over de windturbinekeuze en de communicatie met de buurt. Nu de bouw van de windturbines gestart is gaat een volgende fase in met de instelling van een Omgevingsfonds.

Jaarlijks gaat een vast bedrag (€0,50 per opgewekte MWh) uit de opbrengsten van het windpark in het Omgevingsfonds. Bewoners die binnen een bepaalde straal van het windpark wonen, kunnen een beroep doen op het fonds en een bijdrage vragen voor buurtinitiatieven. Voorwaarde is dat de projecten een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid en leefbaarheid  in de buurt. Als de wind meewerkt gaat het in totaal om zo’n zestienduizend euro per jaar. Stadseiland is één van de wijken die al vanaf volgend jaar hier een beroep op kunnen doen. De bewonersvereniging is vertegenwoordigd in het Omgevingsfonds door deelname van aspirant-bestuurslid Hans Gerritsen. Hans woont nog niet zo lang in onze wijk en wij zijn blij met zijn inzet en positieve bijdrage. Op de komende algemene ledenvergadering kan je kennis maken met Hans en zal hij wat vertellen over het Omgevingsfonds.

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.  

Share on facebook
Delen op Facebook