Werkgroep Veiligheid en Verkeer

Wie doet er mee om de veiligheid te vergroten??

Veiligheid en verkeer hebben geregeld de aandacht van het bestuur van de bewonersvereniging. We hebben in de wijk al een buurtpreventie app en als bestuur hebben we zo nu en dan contact met de wijkagent en met de gemeente Arnhem. Vanuit de ALV is de wens naar voren gekomen om structureel aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Aangezien het bestuur dit niet alleen kan, hierbij een oproep voor deelnemers aan de werkgroep Veiligheid en Verkeer. Wie van de wijkbewoners wil zich inzetten voor dit onderwerp? Je kunt je naam en eventuele deskundigheid over dit onderwerp mailen naar bewoners.stadseiland@gmail.com

 

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik