Bloemrijke berm

Bloemrijke berm Stadswaardenlaan

Standaard worden bijna alle groenstroken in onze wijk 16 keer per jaar gemaaid. Op sommige plaatsen is dat passend, maar er zijn nu ook een paar straten waar minder vaak gemaaid wordt. De gemeente nam het initiatief om langs de Stadswaardenlaan een strook te laten groeien. En bewoners van de Wout Wagtmanshof namen zelf het initiatief. Daardoor waren er deze zomer veel meer bloemen te zien langs deze straten. Dat is niet alleen mooi om te zien, maar ook goed voor de insecten. Biodiversiteit is nodig voor mens en natuur.

Tijdens een buurtgroenschouw in het voorjaar hebben bewoners en een medewerker van de gemeente overlegd wat er veranderd kan worden. De Gemeente Arnhem heeft aangegeven dat bewoners plekken kunnen aanwijzen waar minder vaak gemaaid hoeft te worden. Dit moet wel in samenspraak gebeuren met de overige bewoners die er op uitkijken. De gemeente maakt dan een afspraak met bewoners over (een deel van) een plantsoen of berm. Het hoeft dus niet de hele berm langs of bij een straat te zijn. Als er voor een bepaald deel overeenstemming is met bewoners die erop uitkijken, gaat groenbeheer daar minder vaak maaien.

In het plantsoentje tussen Adriaan Paulenstraat en Fanny Blankers-Koenstraat kan je het resultaat zien van drie jaar minder maaien. Alleen in het najaar wordt hier gemaaid. Voor sommige bewoners lijkt het een wildernis, andere bewoners  zijn er juist blij mee. Als je goed kijkt zie je een enorme rijkdom en verscheidenheid aan bloeiende planten, vlinders en insecten. In de Stadseiland Flora staan meer dan 50 foto’s van verschillende planten en kruiden, met hun namen. 

Praat erover met je buren als je ook een bloemrijke berm wil in je straat en laat het weten als er overeenstemming is over minder vaak maaien. De bewonersvereniging Stadseiland zal hierover dan contact opnemen met de gemeente.
Aanmelden: bewoners.stadseiland@gmail.com

Vogelwikke
Vogelwikke
Gewone pastinaak
Gewone pastinaak
Cichorei
Cichorei

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik