Buurtpaviljoen, update 10 april 2021

Update 29 augustus
Op dit moment vind er veel communicatie plaats tussen omwonenden van het park en de werkgroep. Binnenkort zullen we een inhoudelijke update geven.

Update 10 april
De subsidieaanvraag is nog niet toegekend. De gemeente vraagt om meer onderzoek en wil ons daarbij steunen. Er wordt verwezen naar een soortgelijk initiatief voor een paviljoen in het Immerloopark. Dit is al langer gaande en verder in de planontwikkeling. Daar kunnen wij van leren. We gaan ondersteuning krijgen van Team Leefomgeving Malburgen om ons plan verder te ontwikkelen. Een van de volgende stappen is het bijelkaar roepen van een bewonerspanel. Wil je meedenken en -praten? Laat het ons horen op  bewoners.stadseiland@gmail.com

Oorspronkelijk bericht:
Stadseiland wil graag een wijk zijn waar het goed wonen is voor jong en oud, waar de bewoners elkaar kennen en waar zorg is voor elkaar en voor de wijk. Wat we daarbij missen is een goede voorziening in de wijk waar activiteiten kunnen worden georganiseerd. Een ontmoetingspunt waar we mogelijk­heden hebben om elkaar te leren kennen bij gemeenschappelijke activiteiten.
Al geruime tijd wordt er door de Stadsburen en de Bewonersvereniging gedacht over en gewerkt aan een initiatief om een buurtpaviljoen te ontwikkelen. Een plek om samen te komen in de open lucht in het park bij de Bakenboot wordt voorlopig als het meest haalbare gezien. In de algemene ledenvergadering van 2019 kwam dit idee uitgebreid aan de orde, als initiatief van de Stadsburen. Daarna is een kleine groep kwartiermakers ermee aan de slag gegaan. In de loop van 2020 zijn er contacten geweest met de gemeente om te onderzoeken of een vergunningaanvraag voor een openlucht paviljoen in het park enige kans van slagen heeft en ook of daar dan een subsidiemogelijkheid voor is. De gemeente staat er voorlopig positief tegenover maar er zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan.

We willen dan ook in dit stadium graag omwonenden en buurtbewoners betrekken bij de verdere planvorming. Een tweetal architecten uit onze wijk heeft op vrijwillige basis een schetsontwerp gemaakt waar we over kunnen brainstormen. Het schetsontwerp is een studie en verkenning van mogelijkheden. Het is geen definitief ontwerp maar vooral bedoeld als een aanzet daartoe. Wij stellen ons voor dat de volgende stap is om een bewonerspanel te vormen, waarin omwonenden en bewoners kunnen meedenken over het plan en hun zegje kunnen doen. Onderaan staat een link naar het schetsontwerp.

Bewonerspanel
Bij deze doen we dan ook een oproep om je aan te melden voor het bewonerspanel, als je betrokken wilt zijn bij de uitwerking van het idee voor een buurtpaviljoen. Je kunt je opgeven door naar onderstaand adres een mail te sturen. Graag behalve je naam, ook vermelden waar je woont.

Namens de werkgroep Buurtpaviljoen,
Peter Camp, Jan Hermeling, Günther Sturms, Otto Munters, René Rutgers, Twan Verheijen.

email: bewoners.stadseiland@gmail.com
schetsontwerp buurtpaviljoen (PDF)

Op de Facebook groep van Stadseiland hebben we gepeild hoe bewoners denken over een buurtpaviljoen in de wijk.
Dit is de uitslag van de peiling:
55 stemmen  Denk je dat er behoefte is aan een ontmoetingsplaats in de wijk?
51 stemmen  Zou je daar zelf ook gebruik van willen maken?
25 stemmen  Was je al bekend met dit idee?
8 stemmen    Buurtpaviljoen ja, maar niet in het park
7 stemmen    Geen behoefte aan een buurtpaviljoen
5 stemmen    Wil meedenken in het bewonerspanel
2 stemmen    Park laten zoals het nu is

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik