Energietransitie 2019

Onlangs is een aantal wijkbewoners bij elkaar gekomen om te praten over de mogelijkheden voor duurzame energie opwekking in onze wijk. De aanleiding was een vraag van Hans Brandts: “Gezien de leeftijd van onze wijk, verwacht ik dat bij veel bewoners de komende jaren de CV ketel vervangen zal moeten worden. Wat ik me afvraag is of er al initiatieven zijn om de mogelijkheden te bezien van warmtepompen in onze wijk.”

De vraag is inderdaad of het verstandig is een nieuwe CV ketel aan te schaffen als de oude het begeeft, gezien de komende energietransitie waarbij ook onze wijk wellicht van het gasnet afgekoppeld zal worden. Twan Verheijen (architect), Hans Brandts, Jan Cees van Riet (gepensioneerd bouwkundige), Flip Oude Weernink (mede-eigenaar electrische deel-auto en slimme-techniek onderneming), Edzard Gelderman (deskundige en adviseur op het gebied van energietransitie), Carolien Philips (adviseur woon-coöperatie) en Otto Munters (oud-ondernemer), allen woonachtig in Stadseiland, hebben hierover van gedachten gewisseld.
Daarbij kwam ondermeer het volgende aan de orde:

 • De oudste CV ketels in de wijk zijn nu 13 jaar en hebben een vermoedelijke levensduur van circa 20 jaar, tenzij je pech hebt.
 • Onze woningen zijn niet optimaal geïsoleerd, maar goed genoeg om verwarmd te kunnen worden met een lagetemperatuur systeem (het water circuleert met een temperatuur van 40-50 gr.) Een warmtepomp in combinatie met vloer- en of wandverwarming komt dan in aanmerking. In vertrekken zonder vloer- en of wandverwarming kunnen electrische infra-rood panelen of lagetemperatuur radiatoren geïnstalleerd worden. Een warmtepomp kan gecombineerd worden met een gasketel (hybride installatie), of in de hele warmtevraag voorzien (all-electric). 
 • Veel van de woningen in onze wijk zijn al voorzien van zonnepanelen. Een warmtepomp gebruikt veel electriciteit, maar bespaart gas. De terugverdientijd is circa 10-12 jaar bij de huidige gasprijzen. Die zullen ongetwijfeld omhoog gaan. Een deel van de aanschafkosten van een warmtepomp wordt gesubsidieerd.
 • Vloerverwarming komt al vaker voor, warmtewanden zijn er relatief nog weinig. In onze wijk zijn in tenminste twee woningen onlangs warmtewanden gemaakt. Die zijn te bezichtigen. Het comfort daarvan (stralingswarmte) wordt veelal als prettiger ervaren dan vloerverwarming.
 • Bij warmtepompen was in het verleden vaak een probleem dat ze geluid maken (sterke ventilator). De nieuwe generatie is al veel stiller of zelfs geluidloos.
 • In opkomst zijn slimme systemen waarbij de batterij van een electrische auto mede benut kan worden voor het huisnet op piekmomenten. Zonnepanelen op de woning laden de batterij op. 
 • Er zijn diverse mogelijkheden om in de zomer met behulp van warmtepompen opgewekte warmte (veel zonne-energie) in de grond op te slaan voor gebruik in de winter. Dat moet je dan wel collectief doen, anders wordt het te duur. 
 • In Arnhem zijn of worden (delen van) wijken aangesloten op het hogetemperatuur net (70 gr.) van de afvalverbranding in Duiven. Ook Stadseiland zou kunnen worden aangesloten. De vraag is of dat wenselijk is, omdat je bij stadsverwarming geen keuze hebt uit verschillende leveranciers (zoals dat nu bij gas en electriciteit het geval is). De warmtewet zou consumenten voldoende bescherming moeten geven, maar concurrentie is er niet meer bij. 
 • In 2021 moet de gemeente voor elke wijk een plan klaar hebben hoe woningen zonder aardgas kunnen.
 • In een aantal Arnhemse wijken nemen bewoners zelf initiatieven om een alternatief voor gas te kiezen. Zoals in de Hoogkamp, Alteveer/Cranevelt, het Spijkerkwartier, en in Arnhem-West. Ook in onze wijk kunnen we dat doen, waarbij we het voordeel hebben dat onze woningen redelijk goed geïsoleerd zijn. In de andere wijken is dat vaak nog niet het geval en daar moet je als eerste dan mee beginnen. 
 • We besluiten om als Werkgroep Energietransitie verder te gaan en over twee maanden weer bij elkaar te komen. De volgende keer gaan we o.a. in op wat er praktisch komt kijken bij de installatie van een warmtepomp. 

Routekaart naar gasloos wonen

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik