Hoorzitting over Biomassacentrale op 27 september

Afgelopen voorjaar hebben maar liefst 60 bewoners uit de wijk Stadseiland, samen met nog veel andere bewoners uit Arnhem en omstreken, een bezwaarschrift ingediend tegen de bouwvergunning voor de uitbreiding van een bijgebouw bij de biomassacentrale aan de overkant van de Rijn. Dit bezwaar is een van de manieren waarop we met z’n allen ons best doen om te voorkomen dat de biomassacentrale open zal gaan. Volgens Veolia’s planning gaat dat al op 1 oktober aanstaande gebeuren!

Alle bewoners uit onze wijk zijn door de Provincie niet ontvankelijk verklaard, ondermeer omdat de afstand tot de centrale te groot zou zijn (985-1350 meter!!!). Toch zal, juist ook voor de wijk Stadseiland, de biomassacentrale zorgen voor veel stank en andere kwalijke gevolgen, zoals:  
 – Schadelijke uitstoot van fijnstof, stikstof, CO2 en andere schadelijke stoffen, veroorzakers van ernstige ziektes zoals kanker, hart- en vaatziekten en longziekten. Ook gaan mensen eerder dood door schadelijke uitstoot. 
 – Waterverontreiniging. Dit heeft veel invloed op de biodiversiteit van de rivieren.
 – Heel veel vrachtverkeer.
 – Bomenkap op de Veluwe en en in de omgeving en ontbossing in andere landen.

Behalve ruim 140 omwonenden hebben ook Bewonersvereniging Stadseiland en actiegroepen Stichting Arnhems Peil, Behoud Bomen Arnhem en MOB (Mobilisation for the Environment) bezwaar gemaakt. De bewonersvereniging en de 3 actiegroepen zijn wèl ontvankelijk verklaard, op basis van hun doelstelling. Het MOB is de laatste tijd veel in het nieuws vanwege tal van gerechtelijke procedures die gewonnen worden i.v.m. de stikstof uitspraak van de Hoge Raad. Dat geeft dus hoop en moed! 

Alle bezwaarmakers hebben een brief gekregen van de Provincie met daarin een uitnodiging voor de hoorzitting over het bezwaarschrift. In de brief staat dat maar 14 van de 157 bezwaarmakers ontvankelijk zijn verklaard. Het is goed om te weten dat het hier gaat om de mening van de Provincie en niet om een echt besluit. Dat besluit komt pas 6 weken na de hoorzitting. Dan is pas officieel wie er belanghebbend is en wie niet. Tot die tijd zijn dus alle 157 bezwaarmakers welkom om hun bezwaar te ondersteunen bij de hoorzitting. Deze hoorzitting is op 27 september om 10 uur in het Provinciehuis in Arnhem. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen laten zien dat we niet blij zijn met de komst van de biomassacentrale. Daarom is het mooi zijn als er zoveel mogelijk mensen op de hoorzitting komen. Dat geldt ook voor degenen die geen bezwaar hebben gemaakt.

Alle bezwaarmakers hebben zojuist ook van actiegroep Arnhem Peil een brief ontvangen waarin de mogelijkheden is aangegeven om zich te laten vertegenwoordigen door Helene Helsloot of Otto Munters uit onze wijk, indien men zelf niet aanwezig kan zijn op de hoorzitting of als je liever niet zelf het woord wilt voeren. Men kan zich ook laten vertegenwoordigen door één van de actiegroepen.

Na de hoorzitting zal de commissie een besluit nemen. Dit besluit komt na 6 weken. We hebben niet de verwachting dat dit besluit in ons voordeel zal zijn aangezien de commissie onderdeel is van de Provincie. De hoorzitting is dus eigenlijk vooral een kans om onze stem te laten horen en als omwonenden van de centrale voor ons zelf op te komen. Op die manier zetten we druk op de Provincie. Als de vergunning wordt toegewezen kunnen alle bezwaarmakers in beroep gaan bij de Rechtbank tegen het besluit van de Provincie. Zo’n beroep kost 160 euro. Je mag echter alle beroepsschriften in één envelop stoppen en dan telt elk beroepsschrift wel als een afzonderlijk beroep (hoe meer hoe beter) maar hoeven we maar één keer te betalen. Actiegroep Arnhems Peil biedt aan om dit te betalen. Als het zover is dan vertellen we er hier meer over.
 
Komt allen op de hoorzitting, vrijdag 27 september om 10.00 uur in het Provinciehuis (Wijsmanzaal), Markt 11 in Arnhem

Lees dit artikel uit de Gelderland met het laatste nieuws (20 september)

 

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik