Monitoring bloemrijke bermen

Update 20 april 2020 
De rapporten over het bermbeheer aan de Fanny Blankers-Koenstraat in 2019 hebben we zojuist ontvangen en zijn hieronder in te zien.

Ook dit jaar zal op dezelfde deelgebieden als vorig jaar minder gemaaid worden. Met de kanttekening dat als het gras en de kruiden te hoog worden, zoals vorig jaar vooral in september het geval was, er eerder gemaaid gaat worden. Klik op de afbeeldingen om de rapporten te bekijken.

Bermbeheer gemeente Arnhem (PDF)

Bermbeheer Fanny Blankers-Koenstraat 29  (PDF)

Verzoek aan hondenbezitters
Op zich is het geen bezwaar als uw hond door de bloemrijke berm loopt.

Wel wordt u vriendelijk verzocht om ook daar de uitwerpselen op te ruimen.
Dat voorkomt stankoverlast en ook dat er in wordt gestapt door spelende kinderen. 

Begin juli 2019 heeft in opdracht van de gemeente een team van groenadviseurs samen met bewoners de bloemrijke bermen bij de Fanny Blankers-Koenstraat onderzocht. Tot ieders verrassing bleken er meer dan 40 soorten bloeiende planten en kruiden voor te komen in het plantsoen tussen FBK en Adriaan Paulenstraat. De berm aan de dijkzijde van de FBK heeft ook mooi gebloeid, maar met minder soorten. De adviseurs gaan een rapport opstellen en advies uitbrengen hoe vaak er volgend jaar gemaaid moet worden voor een optimaal bloeiende berm. 

De bewoners en insecten rond het plantsoen waren blij met het resultaat van het “omgekeerd maaien”. Hierbij geven bewoners aan hoe vaak de gemeente maait. Vorig jaar was dat nog 16 keer voor het vlakke deel en 2 keer voor het dijktalud. Dit jaar is de maaibeurt in juli helemaal overgeslagen en wordt er alleen in september gemaaid. Een groot deel van het voorjaar en de zomer was er een weelde aan bloemen te zien. De gemeente heeft borden geplaatst om te voorkomen dat de maaiploeg zich vergist. In het vroege voorjaar is dat een paar keer gebeurd. 

Ook op andere plaatsen in de wijk overleggen bewoners met elkaar waar bloemrijke bermen kunnen komen. Daarover later meer.

In  de afbeeldingsgalerij hieronder kan je zien wat er zoal groeit en bloeit in de bermen en het plantsoen aan de Fanny Blankers-Koenstraat.  Klik op de foto voor een vergroting.

Begin juli heeft in opdracht van de gemeente een team van groenadviseurs samen met bewoners de bloemrijke bermen bij de Fanny Blankers-Koenstraat onderzocht. Tot ieders verrassing bleken er meer dan 40 soorten bloeiende planten en kruiden voor te komen in het plantsoen tussen FBK en Adriaan Paulenstraat. De berm aan de dijkzijde van de FBK heeft ook mooi gebloeid, maar met minder soorten. De adviseurs gaan een rapport opstellen en advies uitbrengen hoe vaak er volgend jaar gemaaid moet worden voor een optimaal bloeiende berm. 

De bewoners en insecten rond het plantsoen waren blij met het resultaat van het “omgekeerd maaien”. Hierbij geven bewoners aan hoe vaak de gemeente maait. Vorig jaar was dat nog 16 keer voor het vlakke deel en 2 keer voor het dijktalud. Dit jaar is de maaibeurt in juli helemaal overgeslagen en wordt er alleen in september gemaaid. Een groot deel van het voorjaar en de zomer was er een weelde aan bloemen te zien. De gemeente heeft borden geplaatst om te voorkomen dat de maaiploeg zich vergist. In het vroege voorjaar is dat een paar keer gebeurd. 

Ook op andere plaatsen in de wijk overleggen bewoners met elkaar waar bloemrijke bermen kunnen komen. Daarover later meer.

In  de afbeeldingsgalerij hieronder kan je zien wat er zoal groeit en bloeit in de bermen en het plantsoen aan de Fanny Blankers-Koenstraat.

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik