Omgekeerd maaibeheer

Wat is omgekeerd maaibeheer?

Standaard worden bijna alle groenstroken in onze wijk 16 keer per jaar  gemaaid. Omgekeerd maaibeheer wil zeggen dat er een nieuwe standaard komt voor bloemrijk beheer en dat er minder vaak gemaaid wordt.

Samen met de gemeente en het groenforum zet Arnhem Zoemt zich in voor het veranderen van het maaibeheer van plantsoenen en bermen naar een bloemrijk beheer. Doordat er dan minder vaak gemaaid wordt krijgen planten de kans om langer door te bloeien. De Gemeente Arnhem heeft aangegeven dat bewoners de plekken kunnen aangeven waar minder vaak gemaaid hoeft te worden. Dit moet wel in samenspraak gebeuren met de overige bewoners die op het veld uitkijken. De gemeente maakt dan een afspraak met bewoners over een duidelijk afgebakend deel van een plantsoen of berm. Het hoeft dus het niet de hele berm langs of bij een straat te zijn. Als voor een bepaald deel overeenstemming is met bewoners die erop uitkijken gaat groenbeheer daar minder vaak maaien. Hier ligt onze kans om het groenbeheer in Stadseiland een fleuriger aanzien te geven!

Praat erover met je buren als je hiervoor voelt en laat het weten als er overeenstemming is over een duidelijk gedefinieerd deel van het groen in je straat.  De bewonersvereniging Stadseiland zal dan hierover contact opnemen met de gemeente.
Aanmelden: bewoners.stadseiland@gmail.com

Reageer hieronder en geef je mening over bloemrijke bermen.

Voor (delen van) de schuine berm langs de Fanny Blankers-Koenstraat zouden afspraken gemaakt kunnen worden over bloemrijk maaibeheer.

Update 23 maart:
Inmiddels heeft de werkgroep Stadsburen een voorstel gedaan om in overleg met de gemeente en met bewoners op bepaalde plekken rond de Fanny Blankers-Koenstraat in het komende seizoen minder te maaien.
Alle bewoners hebben begin maart een folder over dit voorstel ontvangen. Hier is positief op gereageerd, op een enkele uitzondering na. Het plan kan dan ook doorgaan, waarbij met ontvangen suggesties van bewoners rekening wordt gehouden. Met de gemeente is afgesproken dat komend jaar gezien wordt  als proefjaar.

Het gras tussen dijk en woningen werd tot nog toe 16 keer per jaar gemaaid. Een kale berm zonder bloemen en vlinders was het resultaat. In het komende seizoen zal hier, net als aan de andere kant van de dijk, nog maar 2 keer gemaaid worden. Bewoners kunnen de natuur een handje helpen door zelf  biologisch bloemzaad in te zaaien. Dan hoeven we niet meer lang te wachten op een bloemrijke berm!
Hieronder bij de reacties kun je zien waar je een zakje zaad kunt bestellen.

Dit is de folder die in de Fanny Blankers-Koenstraat en Adriaan Paulenstraat verspreid is:

Als je in jouw straat ook een dergelijke folder wil verspreiden, stuur dan een mail naar bloemrijk@stadsburen.nl  Je krijgt dan van ons bovenstaande tekst die je zelf kan aanpassen. Wij zorgen dan voor de opmaak en het printen van de folder. Praat wel eerst met een aantal van je buren om een duidelijk plan te kunnen maken!

Prachtlint.nl  Hier kan je veel practische informatie vinden, bijvoorbeeld hoe je bloemen kunt zaaien in een bestaande grasberm.

Arnhem Zoemt  is een stichting die zich inzet om de stad bloemrijker en bijvriendelijk te maken. Ze willen kennis delen over aanleg en beheer van groen in de stad ten gunste van biodiversiteit.

Zie ook:
www.vlinderstichting.nl/help-mee/kom-in-actie
www.landschapsbeheergelderland.nl/leernetwerk-ecologisch-bermbeheer

 

Update 3 juni 2019

Af en toe vergissen de maaiers zich nog wel eens, maar kunnen gelukkig dan wel gestopt worden. Vandaag is een stukje van de bovenkant van het talud aan het begin van de Fanny Blankers-Koenstraat kort geschoren, terwijl dat niet de bedoeling was. Maar in het algemeen gaat het goed en de eerste resultaten worden zichtbaar. Waar vorig jaar de hele zomer een kale berm was krijgen nu bloemen en kruiden een kans.

We kunnen de natuur een handje helpen door zelf bloemenzaad te verzamelen en in te zaaien. Bijvoorbeeld van klaprozen. Als die uitgebloeid zijn worden zaaddozen gevormd. Als deze een tijdje staan worden ze melkkleurig en kan je ze afknippen en thuis verder drogen. Schud dan het zaad eruit, vermeng het met wat rivierzand en strooi het uit in de berm. Dat kan de hele zomer en in het najaar. Volgend jaar zien we het resultaat!

Kruidenbak bij de Adriaan Paulenstraat

16 reacties

 1. Mooi idee. Naast mijn huis zou ook mooi zijn, alleen graag in overleg. Anders kan ik mijn ramen niet schoonmaken. Als de gemeente daar ook zo overdenkt zou dat super zijn. Dan kijken we niet naar zo’n strak gestreken grasveld.

 2. Op de Fanny Blankers-Koenstraat en de Adriaan Paulenstraat zijn bewoners aan het overleggen wat hier kan gebeuren aan bloemrijk maaibeheer. In samenspraak met de gemeente zal binnenkort in beide straten een folder worden verspreid met informatie hierover.

 3. Fijn dat dit weer opgepakt wordt Otto.
  Ik kijk uit naar een bloemrijke strook tussen onze dijkwoningen en het fietspad. Naar meer bloemen en kruiden op sommige schuine delen van de Fanny Blankers – Koenstraat eveneens. Mijn eigen tuin is namelijk te klein voor al mijn tuinwensen!

 4. Heel fijn en ook hard nodig voor onze insecten! Ik heb een driehoekig stukje met wild gras voor mijn huis op de Stadswaardenlaan. Wij zouden daar ook heel graag zoiets zien. Houdt hopelijk ook meteen hondenbezitters tegen om hun hond daar hun behoefte te laten doen!
  Op naar meer bloemen en gezoem!

  1. Beste Anna,
   Op welk nummer woon je? Praat eens met je buren en vraag of zij het omgekeerd maaibeheer ook een goed plan vinden. We kunnen je helpen met het maken van een folder om alle aanwonenden erbij te betrekken.
   Groet van Otto, bloemrijk@stadsburen.nl

 5. Otto, tof dat er al meerdere initiatieven zijn. Wordt daarbij ook gekeken naar het stuk groen bij de kruising Willy den Oudenstraat en Max Euwestraat?

  1. Omdat hier veel gespeeld wordt dachten wij dat dit plantsoen niet in aanmerking komt voor minder vaak maaien. Als jij er anders over denkt en je buren en andere omwonenden het er mee eens zijn kunnen we dit stuk ook aanmelden. Laat maar weten!

 6. Heerlijk om te zien, en zo goed voor de insecten. Lijkt me voor ieder park en groen een goed initiatief, dus zou voor heel Arnhem moeten gelden.

 7. Hallo,

  Ik vind het voorstel voor minder maaien in de flyer een heel goed voorstel. Wat mij betreft wordt er op nog meer plekken nog minder gemaaid!

  Groeten Yvonne

 8. Mogen we dan ook de groenstrook tussen de huizen (Fanny Blanker-Koenstraat) en het fietspad inzaaien met biologisch bloemzaad op de Nationale Zaaidag op 22 april? Dan hoeven we niet meer lang te wachten op een bloemrijke berm!

 9. Op de kale plekken in de grasstrook tussen Adriaan Paulenstraat en Fanny Blankers-Koenstraat is het mengsel voor bijen, hommels en vlinders ingezaaid. Evenals de strook aan de achterkant van de eerste drie blokken aan de Fanny Blankers-Koenstraat. Wie gaat er nog meer inzaaien?

 10. Heel blij ben ik met het nieuwe groen beleid met ruimte voor bloemen bijen en insecten. Daarmee ook voor vogels. Ik had al jaren moeite met de kaalslag. Stroken vrijlaten, niet alles hoeft kaal. Nu nog de discipline aanleren om niet overal blikjes flesjes en wikkels neer te gooien. Dat zal nog een hele opgave zijn.

 11. In tegenstelling tot alle enthousiaste buurtbewoners heb ik een andere mening. Ik ben niet blij met het nieuwe maaibeleid in onze straat (Max Euwestraat). Ik erger me enorm aan het hoge onkruid in de ruimtes tussen de parkeerplaatsen. Niet alleen daar maar ook in de straat zelf en op de parkeerplekken en in de goten wemelt het van het onkruid. Hierdoor zal de waterafvoer bij regen uiteindelijk ook een belemmering vormen. Erg irritant ook bij het uitstappen uit de auto. Ik vond dat het groen in de wijk altijd erg mooi bijgehouden werd maar de laatste weken wordt er niet meer gemaaid (oh ja, vorig week een beetje provisorisch, maar dat lijkt ook nergens op). Ik snap de groene initiatieven maar laat dit dan blijven op de grote strook langs de dijkwoningen.

 12. De Max Euwestraat hoort niet bij het gebied waar het “omgekeerd maaien” plaatsvindt. Behalve de strook langs de dijk betreft dat een klein stukje plantsoen tussen Adriaan Paulenstraat en Fanny Blankers-Koenstraat. Als er bij jullie niet goed of niet voldoende gemaaid wordt kan je dat doorgeven aan de gemeente.

 13. Na veel zoeken deze site gevonden.
  Wij irriteren ons de hele zomer al aan het onverzorgde grasperk in de Adriaan Paulenstraat.
  Wij wonen hier vanaf het allereerste begin en het grasperk werd altijd keurig gemaaid, echter dit jaar , tot onze verrassing helemaal niet meer..
  Blijkens deze site op initiatief van enkele bewoners. Wij proberen onze voortuin zo netjes mogelijk te houden, maar door alle rondvliegende zaden krijgen wij extra werk om al die ongevraagde planten weer uit de tuin te krijgen. Daarnaast wordt dit ongemaaide gazon gebruikt door vele hondenbezitters om hun hond uit te laten waardoor er afgelopen zomer vaak een minder prettige geur hangt. Ook waait er veel van die grassen naar binnen.
  Er wordt gesteld dat er een folder is verspreid , maar daar kunnen wij ons niets van herinneren. De bewoners van de FBK kunnen dat wel mooi vinden maar de bewoners van de AP straat kijken er recht tegen aan.
  Graag zouden wij dan ook zien dat e.e.a. opnieuw wordt bekeken en dat alle bewoners hun wensen daarin kunnen verwoorden.

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik