Wijkbeheer in Malburgen, wie doet mee?

In Wijkbeheer zijn bewoners actief bezig met de leefbaarheid van hun wijk en hebben hierover regelmatig contact met de gemeente, politie of andere instanties.

Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord is een overlegplatform voor vrijwilligers die zich bezig houden met de leefbaarheid en veiligheid van het gebied, begrensd door de Nijmeegseweg aan de westkant en de Huissensestraat aan de zuidkant. De groep bestaat nu uit ongeveer 10 bewoners en wordt begeleid door een opbouwwerker. Daarnaast nemen deel: een lid van het wijkteam van de gemeente, een medewerker van woningcoöperatie Volkshuisvesting en op uitnodiging bijvoorbeeld ook de stadsdeelmanager voor de openbare ruimte, de wijkagent  of andere genodigden. De groep komt 7x per jaar bijeen.

Waar houdt het wijkbeheer zich zoal mee bezig?
Het gaat om leefbaarheid in de ruimste zin van het woord. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld aan de orde geweest / (mede)gerealiseerd:

 • Verkeersveiligheid:
  • verkeersschouw langs knelpunten in de wijk en zoeken naar oplossingen
  • verkeers(on)veiligheid rond MFC de Malburcht (werkgroep)
  • bromfietsen en scooters weren op de Bandijk
 • Overlast:
  • Hondenpoep: plaatsen en onderhouden van doggypoles
  • Aanpak woonoverlast: aandringen bij gemeente om onze burgemeester meer bevoegdheden te geven om te kunnen optreden bij woonoverlast heeft effect: onlangs zijn de beleidsregels Wet Aanpak Woonoverlast Arnhem vastgesteld!
 • Spelen/sporten/ontmoeten:
  • Inventarisatie speelvoorzieningen en –behoefte in de wijk
  • Speelplaatsen (mede)realiseren, zoals: Bakenboot in park Stadseiland, Korianderstraat, Dragonstraat
  • Tennistafel in park tegenover Veerpolderstraat
  • Picknicktafel Dragonstraat
 • Openbare ruimte en groen:
  • Locatie van afvalbakken
  • Plaatsen van bloembakken (hanging baskets), bijv. Graslaan en omgeving
  • Tuinklus- en opschoonacties in Venkelstraat en omgeving
  • Kritisch en constructief meedenken over ontwikkeling van het terrein aan de Veerpolderstraat achter MFC de Malburcht
 • Verloedering:
  • Jaarlijkse themabijeenkomsten over verloedering: de problemen en de aanpak daarvan. Samen met gemeente, Volkshuisvesting en anderen
 • Ondersteunen van wijkinitiatieven:
  • Er is een wijkbudget waaruit grotere en kleinere initiatieven uit de wijk kunnen worden (mee)gefinancierd. Voorbeelden zijn: de Bakenboot in park Stadseiland en andere speelvoorzieningen, rotondekunst (o.a. de 3 koeien en straks ook vissen), hanging baskets, doggypoles, tuinklus- en opschoondagen, enz.


Heb jij ook een idee voor de buurt?

Er is al heel wat bereikt via het wijkbeheer. Heb je een idee? Breng het in en wie weet is het na enige tijd en inspanning te realiseren!
 
Wijkplatform
De 4 wijkbeheergroepen in Malburgen Oost (oostelijk van de Nijmeegseweg) komen 6x per jaar samen als wijkplatform om gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken en bijvoorbeeld gezamenlijk hierover met de gemeente in gesprek te gaan. Ook beschikt het wijkplatform over budget om wijkinitiatieven en projecten te ondersteunen.
 
Oproep
Stadseilandbewoner Lex Achterstraat heeft meer dan 10 jaar deelgenomen aan het wijkbeheer en het wijkplatform. Omdat hij gaat verhuizen wordt een andere bewoner van onze wijk gezocht die zijn plaats wil innemen.  Zou je daar eerst eens vrijblijvend met Lex over willen praten, neem dan contact met hem op via lex.achterstraat@bewoners-stadseiland.nl

Nieuwsgierig?
Wil je eens deelnemen aan een bijeenkomst van de wijkbeheergroep? Dat kan. Je bent van harte welkom! Wij komen bij elkaar in de Malburcht, Graslaan 97. Wil je reageren of aanschuiven, neem dan  contact op met opbouwwerker Wim Petersen via 06 212 97 106 of  W.Petersen@rijnstad.nl
 

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik