Verslag algemene ledenvergadering

De ledenvergadering op 14 november was goed bezocht. Er waren 30 leden, het bestuur meegerekend. De sfeer was goed en er was volop gesprek en discussie. In de notulen kun je lezen wat er zoal besproken werd.

De avond werd besloten met twee sprekers over twee onderwerpen die belangrijk zijn voor onze wijk. Flip Oude Weernink gaf een presentatie over electrische deelauto’s in de wijk en Marloes Spaander van de actiegroep Arnhems Peil informeerde ons over alles wat gedaan wordt om de biomassacentrale aan de overkant van de Rijn te laten stoppen.

Notulen algemene ledenvergadering 14-11-19

 

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik