Werkgroep Duurzaam Stadseiland aan de slag met de energietransitie

Update 1 juli.
De werkgroep Duurzaam Stadseiland is bezig met de voorbereiding voor een enquete in de wijk. Begin september zal een voorlichtingsfolder en een vragenformulier huis aan huis bezorgd worden. Ook komt er een energiemarkt waar voorlichting zal worden gegeven over alles wat met de energietransitie te maken heeft (door Corona maatregelen is de energiemarkt tot nader order uitgesteld).

Sinds het eerste bericht over energietransitie in Stadseiland, vorig voorjaar, is de daarvoor opgerichte werkgroep al 5 keer bij elkaar gekomen. Wat begon met een klein groepje is uitgegroeid tot een werkgroep met 14 bewoners uit onze wijk, veelal deskundig op energiegebied en/of bouwkunde. Sinds kort krijgen we ondersteuning van Arnhem AAN

Op een van de  bijeenkomsten was een medewerkster van de gemeente Arnhem aanwezig die ons informeerde over het energietransitieplan voor heel Arnhem. De gemeente heeft een warmteverkenning uitgevoerd waarbij per wijk de warmteopties zijn onderzocht. Het energielabel van de woningen, de opbouw van de wijk en mogelijke restwarmte (oppervlaktewater etc.) in de wijk spelen hierin een rol. Op basis van deze onderzoeken zijn er een aantal “kansrijke” wijken benoemd. Doelstelling is dat deze wijken in 2030 gasloos zijn. Stadseiland is daarbij door de gemeente aangewezen als kansrijke wijk, omdat alle woningen energielabel A hebben. Om het transitietraject op te starten zal de gemeente wijkgesprekken arrangeren. In de herfst zal de gemeente daarvoor een bijeenkomst in Stadseiland organiseren. In het kader van de bottom up gedachte ondersteunt de gemeente wijkinitiatieven, direct of indirect via Arnhem AAN.

Ons wijkinitiatief, de Werkgroep Duurzaam Stadseiland, wil onderzoeken hoe wij ons als bewoners kunnen voorbereiden op de energietransitie en hoe wij daar onze eigen keuzes in kunnen maken. 

Energietransitie is de overgang naar een klimaat neutrale energievoorziening die structureel anders is dan het huidige energiesysteem. In de nieuwe energievoorzieningen is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen. Er is veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en de energievoorziening is meer decentraal georganiseerd. De werkgroep is bezig met het inventariseren van de mogelijkheden voor een andere energievoorziening.
Onderzocht worden onder meer:
–  warmtepompen, zowel individueel als collectief
–  een warmtenet, zowel kleinschalig voor alleen deze wijk of aangesloten op een groter net
–  waterstof of biogas als alternatief voor aardgas
–  opslag van zonne-energie

Van groot belang bij welke voorziening dan ook, is het terugdringen van het energieverbruik.
Dat kan o.a. door:
– isolatieverbetering
– opwekking door zonnepanelen en zonneboilers
– groene daken op uitbouwen en platte daken

De werkgroep wil o.a. met behulp van een warmtecamera en rooktesten onderzoeken welke isolatiemaatregelen nog mogelijk zijn in onze al redelijk goed geïsoleerde woningen. Ons idee is om hierover voorlichting te geven aan medebewoners, ook over de subsidiemogelijkheden. Wordt vervolgd. Reacties graag hieronder.

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.  

Share on facebook
Delen op Facebook