Laatste kans voor financiële deelname in Windpark Koningspleij

De inschrijving om deel te nemen sluit zéér binnenkort. Deelname kan vanaf €250 en je krijgt dan stemrecht + een verwacht rendement van 6% per jaar. Vanwege het stemrecht is het belangrijk dat veel bewoners van Stadseiland deelnemen, lees hieronder waarom.

Een groter bedrag mag natuurlijk ook als je je spaargeld een zinvolle bestemming wil geven en een leuk rendement wil. Het gaat hard met de inschrijvingen, van de benodigde 2 miljoen euro was op 14 oktober al 70% toegezegd.
Hier kan je je inschrijven en alles lezen wat je weten wilt: www.windparkkoningspleij.nl

Update 30 oktober
Er zijn nog maar 1290 windaandelen te koop! Dat betekent dat 87,5 % van het aantal aandelen verkocht is.
Het is nu of nooit om je definitief in te schrijven voor burgerwindpark windpark Koningspleij. Weet dat een voorinschrijving en het lidmaatschap NIET voldoende zijn. Er moet definitief ingeschreven worden via het ledenportaal.We hebben gemerkt dat sommige mensen moeite hebben met het inschrijfproces en krijgen vragen of de definitieve inschrijving gelukt is. Daarom nemen we je even mee in het digitale inschrijfproces. KIJK HIER

Update 29 mei.
Vanuit de Omgevingsraad hebben we vernomen dat de 4 windturbines eind 2021 in bedrijf zullen zijn. In april 2021 starten naar verwachting de eerste werkzaamheden, dat wil zeggen grondverzet, heiwerkzaamheden, het storten van beton en dergelijke. Voor het beheer van het Omgevingsfonds wordt nog naar een buurtbewoner gezocht. De inschrijving voor participaties gaat zeer binnenkort van start. Als je mee wilt doen, wees er dan snel bij. Ervaring heeft geleerd dat er veel belangstelling is om in dit soort rendabele duurzame projecten financieel deel te nemen.

6 april 2020
De Raad van State heeft onlangs uitspraak gedaan en daarmee zijn de vergunningen voor de bouw van 4 grote windturbines langs de Pleyroute onherroepelijk geworden. Er kan nu geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. De initiatiefnemers van het windpark kunnen aan de slag met de verdere voorbereidingen voor de bouw. Het doel is dat de vier windmolens in de loop van 2021 groene, lokaal opgewekte elektriciteit gaan produceren voor circa 11.000 huishoudens. Dat is ongeveer 14% van het totaal aantal huishoudens in Arnhem.

Windpark Koningspleij is een burgerinitiatief van de Arnhemse Rijn en IJssel Energiecoöperatie. Bewoners van Arnhem en omgeving kunnen mede-eigenaar worden van de molens. Over een participatie zal een verwacht rendement van 5 tot 6% worden uitgekeerd. Het is een goed idee als wij, juist als bewoners van Stadseiland, een participatie nemen.

Stemrecht
Veel bewoners van Stadseiland zijn niet blij met de komst van de windmolens die met hun grote hoogte zeer gezichtsbepalend zullen zijn. Ook kan er bij bepaalde omstandigheden geluidshinder zijn. Van slagschaduw zullen we in onze wijk vermoedelijk minder hinder ondervinden. In 2018 heeft het bestuur van de bewonersvereniging geprobeerd om afspraken te maken met de Energiecoöperatie om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door tijdens omstandigheden dat hinder optreedt, zoals harde wind uit een ongunstige windrichting, de windmolens af te remmen. Ten dele is dat ook wettelijk voorgeschreven. Geluidsoverlast op de woninggevel mag ’s nachts niet meer dan 41 decibel zijn. Maar het bestuur van de Energiecoöperatie wilde niet verder gaan dan wat wettelijk vereist is. Veel van de leden van de Coöperatie zullen niet zo dichtbij de windmolens wonen als wij, maar vermoedelijk wel gevoelig zijn voor klachten van leden die er wèl last van hebben. Daarom is het een goed idee als zoveel mogelijk Stadseilandbewoners een participatie nemen in de windmolens en daarmee lid worden van de coöperatie. We krijgen daardoor stemrecht in de ledenvergadering en kunnen daar onze bezwaren laten horen als deze in de praktijk optreden. Misschien kost het een beetje rendement om de molens zo nu en dan af te remmen, maar talrijke bezwaren op de ledenvergadering van een burgerinitiatief kunnen moeilijk genegeerd worden.

Daarom bij deze een oproep aan bewoners van Stadseiland: neem een aandeel in de windturbines.
Dat heeft meerdere voordelen:
– een goed financieel rendement (5 tot 6% per jaar),  je kan één of meerdere participaties van €250 nemen
– een stem in de 
ledenvergadering van de Energiecoöperatie
– het is wellicht makkelijker om aan het uitzicht op de molens te wennen als het ook een beetje “jouw” molen is!

Het windpark heeft sinds 2017 al  690 voorinschrijvers geworven. De molens worden in 2021 gebouwd.

Omgevingsfonds
Om de bewoners van naastgelegen wijken enigszins te compenseren voor de overlast komt er een omgevingsfonds. Dit wordt gevuld met inkomsten uit de windmolens en is gekoppeld aan de opbrengst. Er wordt jaarlijks 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) aan het fonds bijgedragen. De verwachting is dat het fonds jaarlijks circa 16.000 euro per jaar te besteden heeft, afhankelijk van hoeveel de windmolens in een jaar hebben opgewekt. Uit het fonds kunnen wijkprojecten in de directe omgeving van het windpark worden gerealiseerd. Bewoners van omliggende wijken die zitting hebben in de omgevingsraad gaan hierover beslissen. De coöperatie doet hierbij een oproep aan bewoners die willen meebepalen waaraan het omgevingsfonds van Windpark Koningspleij wordt besteed.
Wie hierin interesse heeft, kan mailen naar info@windparkkoningspleij.nl

 

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik