Werkgroep Verkeer en Veiligheid

Update 6 november.
Er is inmiddels een klankbordgroep verkeer en veiligheid gevormd. De leden zijn:
– Brigitte van der Sluijs (ME 24)
– Peter Berendsen (WdO 5)
– Rolf de Jong  (KB 36)
– Hans Gerritsen (SWL 56)

Na twee bijeenkomsten zijn we tot de volgende conclusies gekomen:
1. Onze groep is te klein. We representeren alleen het Noordelijk deel van onze wijk. We zoeken ook groepsleden in het Zuidelijke deel;
2. Voordat we tot conclusies komen willen we via onze Facebook groep een discussie starten om te achterhalen waar welke problemen optreden ten aanzien van verkeer en veiligheid;
3. Als daar duidelijke problemen uitkomen dan willen we een petitie organiseren die we aan de gemeente willen voorleggen.
Dus kom naar de algemene ledenvergadering en/of meld je aan via dit e-mail adres: hnsgrrtsn@gmail.com

 

Update 30 augustus
Twee bewoners hebben al gereageerd op onderstaand bericht. We zoeken dus naar nog een bewoner die mee wil doen aan deze werkgroep.
Ondertussen vindt er wel een interessante ontwikkeling plaats die de parkeerdruk in de wijk kan verminderen. Namelijk: autodelen! Sinds kort staat er een electrische deelauto van MyWheels op een centrale plek in de wijk (in de Charley Bosveldhof). Omdat deelautogebruik beter werkt als er een aantal deelauto’s beschikbaar is, stimuleert het bestuur van de bewonersvereniging het initiatief. Ook de gemeente werkt er graag aan mee. Het gebruik van een deelauto, zeker als vervanging van een tweede auto die incidenteel gebruikt wordt, is niet alleen duurzamer, maar ook minder kostbaar. Op de Buurtdag van 11 september kan je uitleg krijgen en een coupon voor een gratis proefrit. Een abonnement brengt geen maandelijkse kosten met zich mee. Alleen het aantal uren en gereden km’s moet je betalen. Meer info.

Oorspronkelijk bericht, 21 juni 2021
In de afgelopen maanden zijn er weer enkele berichten en mails geweest over parkeerproblemen aan de Stadswaardenlaan. En de drukte in andere straten. Ook zien we dat er weer meer overlast is van brommers op de dijk.
Als bestuur van de Bewonersvereniging onderschrijven wij het belang van deze zaken en van de verkeersveiligheid in onze wijk. Maar wij kunnen -naast alle andere taken- dit alleen oppakken als er bewoners zijn in de wijk die hier vanuit een werkgroep wat aan willen doen. Wij roepen dan ook op om een werkgroep te vormen die zich met verkeer en veiligheid gaat bezighouden. Als er minimaal 3 wijkbewoners opstaan om deze werkgroep te gaan trekken, dan zal er iemand vanuit het bestuur aanhaken om te ondersteunen. Dus heb je interesse in dit onderwerp en wil je je er hard voor maken? Stuur dan een mail naar bewoners.stadseiland@gmail.com

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik