Buurtpaviljoen, opnieuw beginnen?

Sinds het laatste bericht van 10 april j.l. is er veel gebeurd. In mei vond in de open lucht bij de Bakenboot de eerste bijeenkomst van het bewonerspanel plaats. De architecten (ook wijkbewoners) hebben hun eerste schetsontwerp toegelicht. Enkele bewoners van de Kea Boumanstraat die pal achter de in de eerste instantie beoogde locatie wonen, lieten hun bezwaren horen. Die gaan over mogelijke geluidsoverlast, verandering van uitzicht vanuit hun terras en woonkamer, mogelijk gebruik van het openluchtpaviljoen door hangjongeren, kortom verstoring van hun rust en woongenot. De werkgroep ontwikkeling Buurtpaviljoen bracht in dat er nog niets vaststaat en dat het juist de wens is om buurtbewoners te betrekken bij het zoeken naar een geschikte locatie en de beste vorm van een accommodatie voor ontmoetingen van buurtbewoners.

Ongerustheid
In de periode daarna heeft er veel communicatie plaatsgevonden tussen bewoners van de Kea Boumanstraat onderling en met de gemeente. Er was sprake van een sterk verzet tegen het eerste plan. Het bestuur van de bewonersvereniging en de werkgroep is in contact met de verontruste bewonersgroep. We willen een opbouwende dialoog met hen hebben. De eerste gesprekken daartoe zijn gevoerd. De conclusie is duidelijk: de locatie aan het water die in het schetsontwerp wordt genoemd is te dicht gelegen bij de woningen aan de Kea Boumanstraat en is niet meer aan de orde. 

Locatie
Voordat we op zoek gaan naar een andere locatie die wèl instemming krijgt, willen we onderzoeken of een meerderheid van de wijkbewoners een plek waar je elkaar kunt ontmoeten wel een goed idee vinden. Is er voldoende draagvlak om verder te gaan met de ontwikkeling van een buurtpaviljoen of eenvoudiger ontmoetingspunt?
Er zijn weinig geschikte locaties in onze volgebouwde wijk. Als je een idee hebt voor een alternatieve locatie, of het nou in het park is of daar buiten, laat het ons dan alsjeblieft weten door onder dit bericht een reactie te schrijven. Niet alleen ideeën maar ook kritische opmerkingen zijn welkom, zodat we hier een dialoog kunnen voeren.

Hoe gaan we verder
Allereerst gaan we verder met het onderzoeken van draagvlak voor een ontmoetingsplek. Hebben wijkbewoners daar wel behoefte aan?? Zo ja, in welke vorm. Heeft een (tijdelijk) openluchtpaviljoen niet teveel beperkingen, doordat het eigenlijk alleen bij mooi weer in de zomermaanden gebruikt kan worden. Of is er behoefte aan een gebouwtje waar activiteiten kunnen plaatsvinden zoals: yogalessen, een zanggroepje, een bridgeclub, kinderfeestjes of -activiteiten, lezingen, muziekuitvoeringen (niet versterkt), maar ook misschien een plek waar je even een kop koffie of thee kunt drinken met door buurtbewoners gebakken cake?

Communicatie over het plan
Laten we vooral dit Buurtblog gebruiken om met elkaar te communiceren over de ontwikkeling van een ontmoetingsplek. Daarvoor is het bedoeld. Er heeft al enige communicatie op de Facebook groep van Stadseiland plaatsgevonden en ook zijn er veel mails heen en weer gegaan. Facebookberichten verdwijnen al snel uit het zicht en mailverkeer bereikt alleen de geadresseerden. Dit Buurtblog is juist opgezet om te discussiëren over onderwerpen die àlle buurtbewoners aangaan en waarbij je makkelijk zicht kunt houden op de berichtgeving en alle reacties daarop. Dus: als je een idee of mening hebt, een aanvulling of nuancering, een terechtwijzing of een aanmoediging: laat het ons allen weten!! Laten we de gesprekken over een ontmoetingsplek voortzetten op dit Buurblog. Dat kan heel eenvoudig, door onderaan deze pagina een reactie te geven. Graag horen we van je!

Draagvlakpeiling

Na de eerste poll op Facebook gaan we verder met ons draagvlakonderzoek. Daarvoor dient onderstaande poll. We denken nog na hoe we de bewoners kunnen bereiken die geen lid zijn van de Facebook groep en/of de bewonersvereniging.

Zou je de volgende vragen willen beantwoorden door een vinkje te zetten?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

*) Vermeld het dan ook hieronder als reactie of in een mail aan de bewonersvereniging
(deze poll is anoniem).

12 reacties

 1. Ik denk dat een buurtpaviljoen niet haalbaar is. De exploitatie lijkt mij lastig en het park is totaal ongeschikt.
  De z.g “stenen uitkijktoren” is bij lekker weer altijd druk bezocht door hangjongeren elders uit het vrolijke Malburgen.
  Suggestie: kijk eens naar de bijna altijd ongebruikte sportkantines op de aangrenzende sportvelden. De kruisboog vereniging komt er af en toe een pijltje schieten. Ze hebben een bizar groot oppervlak en een kantine ter beschikking van de Gemeente Arnhem (Sportbedrijf).

 2. Goed idee bij de kruisboogvereniging. Win-win toch? Als ze die zelf weinig gebruiken.
  Mijn voorkeur gaat uit naar een bestaande locatie en niet iets nieuws te bouwen.
  Als ik me goed herinner werden in het gebouw van Pleyade, bij de rotonde ook wel eens evenementen georganiseerd. Is dat ook een mogelijkheid?

  1. Het klopt dat in verzorgingscentrum Eilandstaete in het verleden plaats was voor activiteiten van en voor buurtbewoners. Helaas is daar door coronamaatregelen voorlopig een einde aan gekomen.

   We gaan de mogelijkheden in de kantines van de sportverenigingen opnieuw onderzoeken. In het verleden hebben daar ook wel activiteiten plaatsgevonden, maar in de afgelopen jaren waren er drempels waardoor het niet mogelijk was.

 3. Er is al eens een tijdelijke moestuin geweest. Daar waar nu de appartementencomplexen staan. Ik vond dat persoonlijk niet zo’n doorslaand succes.

 4. Ik vind persoonlijk het een slecht plan en het ergste vind ik dat jullie aanhalen dat er een draagvlakpeiling zou moeten plaatsen vinden nu. Dit had gewoon correct uitgevoerd moeten worden in jullie eerste stap, maar dit is duidelijk niet gedaan of alleen met de mensen welke jullie interessant vinden. Ben niet te spreken over de manier waarop de aanpak is. Als er dan toch een plekje moet worden gezocht kijk dan even in je eigen achtertuin

  1. Waarom is het erg dat we een draagvlakpeiling willen doen? Dat hebben we ook al eerder gedaan via de Facebookgroep van Stadseiland. We proberen juist zoveel mogelijk wijkbewoners te bereiken en erbij te betrekken. Een jaar geleden hebben we daarvoor ook al een brief met de oproep om mee te denken huis-aan-huis bezorgd bij alle omwonenden van het park.

   1. De draagvlakpeiling is niet een slecht plan, een ontmoetingsplaats in het park is het slechte plan. In jullie vorige draagvlakpeiling heb ik in elk geval nooit een brief gehad en Facebook kun je niet als platform gebruiken om dit soort onderzoeken uit te voeren. Hieruit kan ik dus alleen concluderen dat de eerste draagvlakpeiling selectief is ingezet en dat is terug te vinden in het verzet dat er nu is. Zelf ben ik niet te vinden op Facebook en zal dus via dit medium zeker niet jullie mededelingen meekrijgen.

    1. Beste anonieme bewoner. Als je aan de evenzijde van de Kea Boumanstraat (de parkwoningen) of aan de Charley Bosveldhof woont, heb je op 25 november 2020 een brief van de bewonersvereniging ontvangen met uitleg van het toenmalige plan en de vraag of je daarover mee zou willen denken in een bewonerspanel. Ik weet dat zeker, omdat ik zelf op die dag bij circa 150 adressen de brief in de brievenbus gedaan. Op deze brief kwam maar één reactie. Achteraf kun je zeggen dat de brief misschien niet door iedereen gezien of gelezen was, maar dat kun je ons niet kwalijk nemen.

     Door corona kwam het bewonerspanel pas in mei van dit jaar voor het eerst bij elkaar. Daar bleek dat meerdere bewoners bezwaren hadden tegen de in de eerste instantie voorgestelde locatie. Ik kan me dat overigens goed indenken en was er gelijk voor om te zoeken naar een locatie die wèl ieders instemming krijgt. En ben dan ook blij met alle goede suggesties die hier al zijn gedaan of nog worden gedaan!

 5. Wat mooi dat de bewonersvereniging streeft naar meer ontmoeting in de wijk! Wat mij verbaast in deze discussie is de focus op de ontmoetingsplek: het Waar. Het lijkt mij logischer om eerst te kijken naar Wie elkaar wil ontmoeten en Wat zij willen doen (een wekelijkse muziekjam, een maandelijkse kookclub, een jaarlijkse buurtbioscoop… Dat vraagt allemaal om andere faciliteiten). Daarna weet je welke voorzieningen je nodig hebt en kun je een passende locatie zoeken – waarbij het me sterk lijkt dat we in een wijk met zoveel bestaande voorzieningen zelf iets nieuws zouden moeten bouwen.
  Veel succes met jullie mooie activiteiten voor de buurt.

 6. We wonen in een prachtige wijk, waar het fijn wonen is.
  Gisteren is tijdens de algemene ledenvergadering het voorstel dat voorlag om te komen tot een buurtpaviljoen ten grave gedragen. Ik kan dat billijken. Ik heb veel respect voor het enthousiasme en de inzet van degenen die het plan hebben ontwikkeld. Het is fijn dat we die mensen en kwaliteiten in ons midden hebben. Maar ik vind ook dat de exacte locatie en de uiteindelijke vorm niet optimaal waren. Ik hoop echter dat daarmee de wens om te komen tot een wijkvoorziening waar mensen elkaar het hele jaar door kunnen ontmoeten niet ook ten grave is gedragen.

  In nagenoeg alle wijken van Arnhem zijn of ontstaan wijkgebouwtjes als bijdrage aan een inclusieve wijk. Een wijk waar mensen elkaar kennen, plezier met elkaar hebben en zorg voor elkaar hebben. Wij ontberen een dergelijke gebouwtje.
  Een gebouwtje in de wijk dat op vaste momenten geopend is en waar je bij een drankje medewijkbewoners kunt ontmoeten. Waar clubjes van bewoners kunnen ontstaan en bijeen kunnen komen rond allerlei activiteiten of onderwerpen zoals: origami, klaverjassen, bridgen, zingen, yoga, enzovoort. Waar themabijeenkomsten kunnen worden georganiseerd met allerlei maatschappelijke onderwerpen als “omgaan met dementie” of “sociale veiligheid”. Waar reanimatiecursussen kunnen worden georganiseerd.
  Steeds met als leidend motief: elkaar ontmoeten en leren kennen en het tegengaan van isolement en vereenzaming.

  Ik denk bijvoorbeeld aan een eenvoudig goed verwarmd en goed geïsoleerd gebouwtje met drie ruimten van zes bij zes meter die ook aan elkaar kunnen worden geschakeld, een keukenblokje, een toiletgroep en een opslagruimte.

  Een meerderheid van de bewoners van onze wijk zal wellicht geen gebruik maken van een dergelijke voorziening en er geen behoefte aan hebben. Die hoeven daar dan ook niets mee. Het gaat hier om onze medewijkbewoners die er wèl behoefte aan hebben en voor wie het een verrijking van hun leven is. Dat vraagt misschien van mensen om over hun eigen schaduw heen te stappen en te kiezen voor het gemeenschappelijke belang boven het eigen belang. Dat vraagt om een bejegening van elkaar die niet elk initiatief doodslaat en de energie doet verdwijnen. Dat vraagt om waardering en respect voor diegenen die zich inzetten voor het algemeen belang.

  Ik hoop dat we binnen afzienbare tijd over een mooi gebouwtje kunnen beschikken waar we elkaar kunnen ontmoeten.

  Ferdinand van der Gun

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik