Omgekeerd maaibeheer, update maart 2021

Standaard worden bijna alle groenstroken in onze wijk 16 keer per jaar  gemaaid. Omgekeerd maaibeheer wil zeggen dat er veel minder vaak gemaaid gaat worden.

Samen met de gemeente zetten bewoners zich in voor het veranderen van het maaibeheer van plantsoenen en bermen naar een bloemrijk beheer. Doordat er dan minder vaak gemaaid wordt krijgen planten de kans om langer door te bloeien. De Gemeente Arnhem heeft aangegeven dat bewoners de plekken kunnen aangeven waar minder vaak gemaaid hoeft te worden. Dit moet wel in samenspraak gebeuren met de overige bewoners die op het veld uitkijken. De gemeente maakt dan een afspraak met bewoners over (een deel van) een plantsoen of berm. Het hoeft dus het niet de hele berm langs of bij een straat te zijn. Als voor een bepaald deel overeenstemming is met bewoners die erop uitkijken gaat groenbeheer daar minder vaak maaien. Hier ligt onze kans om het groen in Stadseiland een fleuriger aanzien te geven!

Praat erover met je buren als je hiervoor voelt en laat het weten als er overeenstemming is over (een deel van) het groen in je straat.  De bewonersvereniging Stadseiland zal dan hierover contact opnemen met de gemeente.
Aanmelden: bewoners.stadseiland@gmail.com

Zie het volledige artikel over omgekeerd maaibeheer.

 
Grote Kattenstaart

Margrieten

 
Wilde Marjolein

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik