Uitslag Enquête Duurzaam Stadseiland

In september 2020 heeft de werkgroep Energietransitie huis aan huis een folder verspreid met daarin een enquête. De enquête is ook op de website duurzaam-stadseiland.nl geplaatst.

De enquête is door de werkgroep verspreid om de energietransitie onder de aandacht te brengen en om de bekendheid van de werkgroep die zich daarmee bezig houdt te vergroten. We waren benieuwd of het thema “duurzaamheid” in onze wijk leeft. 
We zijn dan ook erg blij met de 77 huishoudens die hebben gereageerd en de enquête hebben ingevuld. Hartelijk dank daarvoor! De enquête kan nog altijd worden ingevuld maar hier vind je het resultaaat tot eind 2020.

Lees hier het resultaat van de enquete.

Wat doet de Werkgroep Energietransitie nog meer?
Volg het op: duurzaam-stadseiland.nl

Energietransitie is de overgang naar een klimaat neutrale energievoorziening die structureel anders is dan het huidige energiesysteem. In de nieuwe energievoorzieningen is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen. Er is veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en de energievoorziening is meer decentraal georganiseerd. 

De werkgroep is bezig met het inventariseren van de mogelijkheden voor een andere energievoorziening.
Onderzocht worden onder meer:
–  warmtepompen, zowel individueel als collectief
–  een warmtenet, zowel kleinschalig voor alleen deze wijk of aangesloten op een groter net
–  waterstof of biogas als alternatief voor aardgas
–  opslag van zonne-energie

Van groot belang bij welke voorziening dan ook, is het terugdringen van het energieverbruik.
Dat kan o.a. door:
– isolatieverbetering
– opwekking door zonnepanelen en zonneboilers
– groene daken op uitbouwen en platte daken

De werkgroep wil o.a. met behulp van een warmtecamera en rooktesten onderzoeken welke isolatiemaatregelen nog mogelijk zijn in onze al redelijk goed geïsoleerde woningen. Ons idee is om hierover voorlichting te geven aan medebewoners, ook over de subsidiemogelijkheden.

De verzamelde informatie en kennis kun je vinden op: www.duurzaam-stadseiland.nl

 

Je kunt de enquête online invullen op www.duurzaam-stadseiland.nl/enquete

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik