Enquête Duurzaam Stadseiland

Omstreeks half september wordt huis-aan-huis de enquête van de werkgroep Duurzaam Stadseiland bezorgd. Deze werkgroep is een wijkinitiatief en wil onderzoeken hoe wij ons als bewoners kunnen voorbereiden op de energie­transitie en hoe wij als wijk daar onze eigen keuzes in kunnen maken. Dat is beter dan dat de Gemeente straks bepaald hoe onze huizen zonder gas verwarmd gaan worden. 

Voor de overgang naar aardgasvrij kijken wij naar alle alternatieven die er zijn om onze huizen te verwarmen. De Gemeente Arnhem heeft aangegeven dat zij deze transitie samen met de bewoners van de wijk wil oppakken. Dat betekent dat
we invloed kunnen uitoefenen op keuzes die er gemaakt gaan worden en waar onze wijk het beste mee af is. Wij zien dit als een uitdagende kans waarbij we de wensen van bewoners vooropstellen. Daarom willen we graag een beeld krijgen hoe dit onderwerp leeft in de wijk en wat jouw gedachten erover zijn. Door de enquête in te vullen kun je ons dat laten weten. 

Je kunt de enquête online invullen op www.duurzaam-stadseiland.nl/enquete
of inleveren bij 2 adressen in de wijk:
Stadswaardenlaan 44 – Willem van der Veen
of Kea Boumanstraat 52 – Martin Vernes
De ingevulde enquête graag uiterlijk zondag 11 oktober inleveren.

Het resultaat van de enquête kun je binnenkort hier vinden: www.duurzaam-stadseiland.nl/enquete

Energietransitie is de overgang naar een klimaat neutrale energievoorziening die structureel anders is dan het huidige energiesysteem. In de nieuwe energievoorzieningen is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen. Er is veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en de energievoorziening is meer decentraal georganiseerd. 

De werkgroep is bezig met het inventariseren van de mogelijkheden voor een andere energievoorziening.
Onderzocht worden onder meer:
–  warmtepompen, zowel individueel als collectief
–  een warmtenet, zowel kleinschalig voor alleen deze wijk of aangesloten op een groter net
–  waterstof of biogas als alternatief voor aardgas
–  opslag van zonne-energie

Van groot belang bij welke voorziening dan ook, is het terugdringen van het energieverbruik.
Dat kan o.a. door:
– isolatieverbetering
– opwekking door zonnepanelen en zonneboilers
– groene daken op uitbouwen en platte daken

De werkgroep wil o.a. met behulp van een warmtecamera en rooktesten onderzoeken welke isolatiemaatregelen nog mogelijk zijn in onze al redelijk goed geïsoleerde woningen. Ons idee is om hierover voorlichting te geven aan medebewoners, ook over de subsidiemogelijkheden.

De verzamelde informatie en kennis kun je vinden op: www.duurzaam-stadseiland.nl

 

Je kunt de enquête online invullen op www.duurzaam-stadseiland.nl/enquete

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik